Cesta: Aktuality / Knihovna v roce 2013


Knihovna v roce 2013

Začátek roku je dobou, kdy se ohlížíme za uplynulým obdobím, vyplňujeme statistické formuláře a hodnotíme. Také my v městské knihovně nejsme výjimka. V roce 2013 byl navýšen rozpočet na doplnění knihovního fondu, a proto čtenáři získali o 263 svazků více než v roce 2012. Dospělým bylo určeno 642 knih, v dětském oddělení přibylo 413 pohádek, napínavých, dobrodružných a oblíbených fantasy příběhů.   

Počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků vykazuje pouze drobné výkyvy, někdy směrem nahoru, někdy dolu. Vloni došlo k mírnému poklesu počtu výpůjček v oddělení pro dospělé a méně bylo i registrovaných čtenářů do 15 let. Zvýšil se naopak počet návštěvníků akcí v knihovně a také přibylo zájemců o naše webové stránky.

A teď několik zajímavých čísel. Nejpočetnější skupinou uživatelů jsou důchodci, kterých bylo evidováno 106. Následují studenti, těch navštěvovalo knihovnu 94. Nejmladší čtenářka se narodila v roce 2009, nejstarší čtenář roku 1918. V oddělení pro dospělé bylo nejrušnějším dnem úterý 8. ledna, kdy si přišlo půjčit knihy 58 návštěvníků. V oddělení pro děti to byl 7. říjen - přišlo 49 dětí.

A jaké byly nejžádanější a nejčtenější knihy v roce 2013? Dospělí čtenáři, vlastně především čtenářky, si nejvíce toužily přečíst knihy Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. Detektivní a historické knížky Vlastimila Vondrušky se také těšily velkému zájmu a šly doslova z ruky do ruky. A Skaličáky potěšila kniha Z českoskalických pamětí od Mgr. Věry Vlčkové. Děti se přímo zamilovaly do Deníků malého poseroutky – čtvrtý díl byl půjčen 19 x. Komiksové Pupíky jsou již po několik let oblíbenou četbou malých slečen.

Pořady připravované knihovnou si získaly svůj stálý okruh posluchačů. V lednu loňského roku jsme společně zavzpomínali na Danu Medřickou. V únoru vyprávěla PhDr. Jana Hofmanová v pořadu „Nekonečný příběh touhy“ o historii židovského národa. V březnu seznámil kronikář Jiří Samek své posluchače na pravidelném setkání s články o České Skalici v deníku Národní listy. V dubnu se Eva Tatoušková podělila o svůj vztah k lidovým zvykům a krojům. Pořad se jmenoval „Bez lásky to nejde“.

V září se pravidelní návštěvníci sešli opět, tentokrát při hudebně literárním pásmu „Bonjour, mon amie“, sestaveném z korespondence kněžny Kateřiny Zaháňské a knížete Metternicha. V dušičkovém čase provedl vzácný host, skalická rodačka Drahomíra Březinová, zájemce po hřbitovech Prahy a České Skalice.  Celý rok zakončilo hudebně literární pásmo „Večer k 130. výročí znovuotevření Národního divadla“.

V malé galerii v oddělení pro dospělé jsme v průběhu roku výstavou Obrázky z cest a z ciziny představili práce Dany Dvořáčkové a v letních měsících jsme Vzpomínkou na Josefa Vondráčka, připomněli 30. výročí malířova úmrtí. Následovaly půvabné ilustrace od paní Evy Skořepové-Radové „Rok s lidovými kroji“. Sezónu zakončila výstava obrazů Josefa Knitla nazvaná „Nedělní tvorba“. Na chodbě si mohli návštěvníci prohlédnout „Obrázky z rodinného alba“ – fotografie z prvorepublikových regionálních fotoateliérů.

Po celý rok se pravidelně scházel čtenářský klub DOMeK. Pracovnice dětského oddělení Helena Skořepová rozšířila spolupráci se základní školou – seznamovala žáky s novými knihami a pozvala na besedu autorku knihy z Českoskalických pamětí Mgr. Věru Vlčkovou. Další přednášející, PaeDr. Ladislav Skořepa, zaujal pořadem Zajímavá matematika. S Regionálním informačním centrem spolupracovala Helena Skořepová na letních pořadech v historickém kuželníku v Ratibořicích.

Rok 2013 přinesl i rozloučení s několika čtenáři, kteří patřili k těm nejstálejším a nejvěrnějším. Někteří skončili ze zdravotních důvodů, někteří nás opustili navždy. Budou nám chybět.

Ráda bych ještě za městskou knihovnu poděkovala našim čtenářům a návštěvníkům. Doufám, že byli s našimi službami spokojeni a že nám zachovají přízeň i v roce 2014.

A na závěr ještě jedno poděkování. A to bývalému místostarostovi panu Ing. Josefu Daňsovi za pozornost, kterou našemu zařízení věnoval.

Za Městskou knihovnu v České Skalici

Text: Olga Rejdáková, foto: Helena Skořepová a archiv knihovnyJazykové verze


Vyhledávání