Cesta: Aktuality / Jiřinkové slavnosti zahájil komponovaný večer


Jiřinkové slavnosti zahájil komponovaný večer

Podvečer věnovaný 180. výročí první slavnosti jiřin v České Skalici připravili členové zdejšího literárně hudebního kvarteta.

Pořad sestavila a připravila ho Helena Ducháčová. Vedle ní vystoupili ještě Miloslava Smetanová a Milan Záliš. O hudební doprovod se postaral Ladislav Skořepa a jeho klávesy. Program se uskutečnil v prostorách městské knihovny. Připomněl, jak jiřinkové slavnosti v České Skalici před 180 lety začaly. Velice barvitě je popsal Alois Jirásek v kronice „U nás“. Na prvním jiřinkovém plese tančila Barunka Panklová, čerstvě provdaná za Josefa Němce. Zazněla také báseň Františka Halase „Naše paní Božena Němcová“.

„Letošní slavnosti jiřinek považujeme za zahájené,“ zakončila program vedoucí městské knihovny Martina Zálišová a pozvala přítomné na malé občerstvení a poslech živé swingové hudby.

O víkendu slavnosti budou pokračovat hlavním programem v podobě výstavy jiřinek v areálu Muzea Boženy Němcové v Malé Skalici. Vystaveny budou řezané květy i výsadby. Celkem 150 druhů a více než 1000 květů. Expozici doprovodí kulturní program. Staropražské písničky a středověká hudba v sobotu, nebo nedělní promenádní koncert  dechové hudby. Vyzkoušet si můžete také malování na hedvábíí. Také se můžete zúčastnit ankety o nejkrásnější jiřinku výstavy. Vylosovaní diváci obdrží hodnotné ceny.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání