Cesta: Aktuality / Jiří Valtera po padesáti letech skončil ve funkci jednatele chovatelů


Jiří Valtera po padesáti letech skončil ve funkci jednatele chovatelů

Dlouholetý jednatel základní organizace Českého svazu chovatelů v České Skalici Jiří Valtera ukončil na vlastní žádost činnost v této funkci, kterou vykonával neuvěřitelných 50 let od roku 1965 až do letošní zimy. „Je čas předat funkci někomu mladšímu“, prohlásil Valtera, který nadále zůstává aktivním členem organizace. Svaz chovatelů mu děkuje za dlouholetou činnost a přejí mu do dalších let pevné zdraví a osobní spokojenost.¨

Na radnici se ve středu 4. února uskutečnilo setkání v kanceláři starosty města Martina Staňka. Ten poděkoval Jiřímu Valterovi za jeho dlouholetou činnost a neutuchající elán. Zároveň mu předal dárkový balíček a pamětní list.

Předseda českoskalické chovatelské organizace Jiří Horký připomněl, že funkce jednatele není vždy jednoduchá. Ocenil jeho přínos pro rozvoj tohoto spolku ve městě Boženy Němcové.

Pro úplnost dodejme, že novým jednatelem ZO Českého svazu chovatelů v České Skalici byl na výroční členské schůzi zvolen českoskalický rodák Miloš Valcl, toho času bytem v Zákraví u Dobrušky.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání