Cesta: Aktuality / Je potřeba regulovat provozní dobu nočních podniků?


Je potřeba regulovat provozní dobu nočních podniků?

12.10.2016 DOPLNĚNA ZPRÁVA MP O VEŘEJNÉM POŘÁDKU ZA ROK 2015:  V návaznosti na strategický plán města „Česká Skalice 2030“ byla na podzim letošního roku zahájena diskuze nad řešením negativních jevů, které nás trápí. Jedná se hlavně o problematický provoz některých barů, heren a nočních podniků.

Stará radnice na Husově náměstíZastupitelstvo města uložilo starostovi na nadcházející schůzi předložit návrh obecně závazné vyhlášky, který by se zabýval provozní dobou těchto provozoven. To ještě neznamená, že dojde ke schválení navržené vyhlášky. Aktuálně je nutné danou problematiku zodpovědně projednat.

Je potřeba si odpovědět na otázku, zda se v našem městě cítíte bezpečně či nikoliv. Pocit bezpečí ovlivňuje více faktorů. Jedním z nich může být i vyhodnocení statistik, které vedou jak městská policie i Policie ČR. Člověk nemusí být svědkem pěstního souboje dvou podnapilých osob před některým z nonstop barů, ani toho jak se potácejí podnapilé osoby mezi lidmi, kteří jdou ráno do práce. Tím nejhorším příkladem pro děti je zkušenost, kdy od rána chodí do školy a potkávají naše spoluobčany, kteří jsou pod vlivem alkoholu.

Všechny tyto obtěžující jevy jsou popsány občany do zpráv spojených se zpracováním strategického plánu města. Většina obyvatel města preferuje právo na odpočinek a na pocit bezpečí svých dětí.

Policisté mají zkušenosti, že nejvíce lumpáren (zdemolovaný městský mobiliář, rušení nočního klidu, znečištěné ulice, či fyzické napadení) se odehrává mezi jednou a druhou hodinou ranní.


Zastupitelé projednají návrh vyhlášky na svém dalším zasedání.

Pracovní návrh vyhlášky obsahuje následující omezení. Ve dnech, po kterých nenásleduje den pracovního klidu, by se stanovil konec provozní doby nejpozději na 1 hodinu a začátek provozní doby by se stanovil v těchto dnech na 6 hodin. Bylo by tedy zavřeno od 1 hodiny v noci do 6 hodin ráno. V ostatních dnech provozní doba nebude regulována.

To znamená, že ve všední dny, kromě pátku, by byla regulována provozní doba, která by se dále vztahovala také na neděle, tj. obvykle od neděle do čtvrtka. Zároveň by nebyla regulována provozní doba pohostinství ve dnech, po kterých následuje svátek, nebo jiný den pracovního volna.

V rámci širší diskuze budou osloveni všichni provozovatelé zařízení, kterých se to týká. Jejich názor může do značné míry ovlivnit rozhodování zastupitelstva. Úkolem vedení města je plnit cíle stanovené strategickým plánem a zároveň postupovat transparentně vůči všem zúčastněným stranám.

Jedna ze stran, která se může hájit nejméně, jsou naše děti. Ty opakovaně v průzkumech uvádějí, že se necítí bezpečně hlavně kvůli přítomnosti heren a barů. Regulaci heren vyřešila obecně závazná vyhláška, která postupně až do roku 2019 bude čistit naše město od hazardu. Otázkou je, jak postupovat dále při řešení patologických jevů.

Vaše názory a stanoviska nás zajímají, pište na email starosta@ceskaskalice.cz, nebo na adresu našeho úřadu. Každý názor bude přiložen do materiálů pro rozhodování zastupitelstva města.

Martin Staněk, starosta města
Ilustrační foto Petr Tuček a Jan Holý

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání