Cesta: Aktuality / Jarní odpoledne prozářené hudbou


Jarní odpoledne prozářené hudbou

Již po jedenácté přijeli „Študáci“, studenti Hudební katedry Univerzity Hradec Králové, do České Skalice, aby na jarním koncertě předvedli své umění.

Skladby klavírní, houslové i pro sólový zpěv rozezněly prostory Jiřinkového sálu Muzea Boženy Němcové. Dívčí smyčcové kvarteto potěšilo svěžím podáním Schubertova kvarteta Es dur a při čtyřruční hře na klavír skladeb Jitky Snížkové Kolem vatry, Furiant a Mateník naplno zazářil mladistvý elán hry Lukáše Hrubeše a Jana Kočnara.

Lukáš Hrubeš dále při sólové hře Debussyho skladeb předvedl svůj vytříbený hudební cit a Jan Kočnar bravurně předvedl Chopenovi skladby v tanečním rytmu Valse a Polonaise. S lehkostí vynikající houslistky přednesla Alena Hübnerová za klavírního doprovodu Mgr. Jiřího Vondráčka 3. větu Mozartovova konzertu G dur a ti posluchači, kteří mají rádi zpěv, byli okouzleni krásou hlasu sopranistky Nikoly Horské v jejímž podání zazněly písně Slavinského, Čajkovského a Ave Maria z opery Cavalleria Pietra Mascagniho za klavírního doprovodu Mgr. Karla Koldinského.

Strhující interpretací Rhapsodie h moll Johannesa Brahmse si posluchače získala Petra Pršalová. Na závěr koncertu zazářila jako sluníčko svou hrou na housle Šárka Valníčková. Skladbu Baletní scéna od Ch.A. de Bériota věnovala Šárka své mamince, která shodou okolností právě v den koncertu měla narozeniny. Šárka se tak ztotožnila se záměrem organizátorů koncertu, kteří již tradičně tento jarní koncert věnují všem ženám ke květnovému dni matek. 

Na závěr všechny přítomné ženy dostaly ke svému nadcházejícímu svátku květ tulipánu. „Študáci“ děkujeme za krásný zážitek a těšíme se zase za rok při 12.ročníku na shledanou.

Text: Marie Bílá, foto: Petr Tuček

 

Poděkování

Jarní koncerty „Študáků“ Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové mají tradičně vysokou úroveň. Je to dáno tím, že pro Univerzitu Hradec Králové a její studenty je tento koncert prestižní záležitostí. Ale ani pořadatelé nezůstávají pozadu a koncert pečlivě připravují, vždyť je věnován maminkám a ženám.

Pozornému návštěvníkovi jistě neušlo, že všichni interpreti zvolili pro letošní vystoupení barvu černou, červenou nebo kombinaci těchto barev. I tato zdánlivá drobnost svědčí o tom, jaký význam přikládají účinkující tomuto koncertu, konanému v historickém Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové. Je potěšitelné, že jak posluchači, tak interpreti i jejich učitelé jej vysoce kladně hodnotí.

Tulipán, který všechny ženy při ukončení koncertu do pořadatelů dostaly, nám sponzorsky věnovala rodina Vydlákova. Moc děkujeme.

I letošní cyklus čtyř koncertů se bez podporovatelů neobejde. Děkujeme proto také všem, kteří nás v naší činnosti dlouhodobě finančně podporují – Jiří Hartman elektro, manželé Vojtěchovi Slnava s.r.o., Jiří Bekr ELBEK, Vladimír a Zdeněk Křičkovi a Ing. Luboš Hlaváček Stavis.

Město Česká Skalice podpořilo adventní koncert a věříme, že podpoří i letní koncert špičkového mužského vokálního svoru Gemlemen Singers z Hradce Králové, který se po devíti letech opět představí 21. června v maloskalickém kostele.

Děkujeme i mnoha dalším, ochotným lidem, kteří nám koncerty pomáhají zajistit.

Za pořadatele Jan Vlček, Luboš Adamů a Magda Bečičková


Jazykové verze


Vyhledávání