Cesta: Aktuality / Jarní koncert Študáků patřil našim ženám a především maminkám


Jarní koncert Študáků patřil našim ženám a především maminkám

Jaro, které symbolizuje zrod života, je v České Skalici tradičně probouzeno i jarním koncertem. A není náhodou, že tento koncert věnujeme vám, ženám a především maminkám.

A kdo jiný by vám mohl nejlépe umělecky poděkovat za to, že jsme na světě a za vaši starost, péči a lásku, než mladí, nadaní lidé, „ŠTUDÁCI 2018“ z Hudební katedry Univerzity Hradec Králové. Letošními interprety již 14. ročníku Jarního koncertu byli, za klavírního doprovodu svých vyučujících doc. Mgr. Michala Chrobáka, Mgr. Karla Koldinského a Mgr. Jiřího Vondráčka:

Martina Brabcová (housle) – obor hudební výchova – hra na nástroj (ze třídy Mgr. Jaromíra Křováčka)

Martina Brabcová (housle) – obor hudební výchova – hra na nástroj (ze třídy Mgr. Jaromíra Křováčka)

Klára Cvejnová (viola) – obor hudební výchova – hra na nástroj (ze třídy Mgr. Jaromíra Křováčka)

Alena Hübnerová (housle) - obor hudební výchova – hra na nástroj (ze třídy Mgr. Jaromíra Křováčka)

Alžběta Kapitolová (housle) – obor hudební kultura – hra na nástroj (ze třídy Mgr. Jaromíra Křováčka)

Barbora Pučalíková (zpěv) – obor hudební kultura – sólový zpěv (ze třídy MgA. Petra Špačka, Ph.D.)

Kristýna Soukupová (zpěv) – obor hudební výchova – sólový zpěv (ze třídy MgA. Petra Špačka, Ph.D.)

Daniela Svobodová (klavír) – obor hudební kultura - hra na nástroj (ze třídy MgA. Lenky Hejnové,Ph.D.)

Nela Viktorová (zpěv) – obor hudební výchova – sólový zpěv (ze třídy MgA. Petra Špačka, Ph.D.).

Ti všichni připravili posluchačům ve vyzdobeném Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové opravdu krásný umělecký zážitek z děl hudebních velikánů - J. Svendsena, G. Pucciniho, N. Rimskkij-Korsakova, F. Chopina, G. Verdiho, D. Šostakoviče, H. Ecclese, J.S. Bacha, A. Dvořáka, G. Fauré, C.Debussyho, F. Rehfelda. A odpovídají tomu i ohlasy uznání od posluchačů. Ti co Jarní koncert ŠTUDÁKŮ navštívili poprvé, nám řekli „Byli jsme opravdu mile překvapeni vskutku vysokou úrovní a kultivovaným projevem interpretů. Byl to nádherný koncert a výborná organizace“.

Záštitu nad koncertem převzal MVDr. Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL a poslanec PČR.

Děkujeme sponzorům, kteří tento koncert podpořili, rodině Vydlákových za květinový dar, za vstřícnost a technickou podporu římskokatolické farnosti, panu kanovníkovi Mons. ICLic. Václavu Hegrovi, manželům Kašparovým a kolegům z českoskalické organizace KDÚ-ČSL, kteří tradičně pomohli s přípravou a zajištěním koncertu.
Všem ženám přejeme hodně zdraví, spokojenosti, radosti a rodinné pohody.

Za pořadatele Lubomír Adamů, Magda Bečičková a Jan Vlček, foto Petr Tuček

 

 Jazykové verze


Vyhledávání