Cesta: Aktuality / Jak to bude s nalezenou studnou a dalšími nálezy?


Jak to bude s nalezenou studnou a dalšími nálezy?

Stařičká studna nalezená při opravě silnice na Husově náměstí vzbudila značné emoce. Většina občanů je pro její zachování, jiní jsou proti. Tento text by vám měl ukázat další postup prací.

Studna ze začátku 16. století se objevila při výkopových pracích a následném archeologickém průzkumu pod stávající komunikací II. třídy, která z Husova náměstí odbočuje ke škole a do Zelené ulice. Silnice je v majetku kraje. „Původní dohoda mezi městem a zástupci kraje o převzetí této komunikace do majetku města, byla založena na podmínce města, že musí být opravena“, prohlásil českoskalický starosta Martin Staněk. Tato investiční akce kraje je podpořena z peněz EU proto není možné po dobu udržitelnost projektu (8 let) převést komunikaci do majetku města a musí být ponechána v majetku kraje.

„Rozhodování o osudu studny není v naší pravomoci, i když je podle archeologů vzácným nálezem,“, dodal starosta. Objevily se návrhy, že by silnice mohla být vedena přes parkoviště u prodejny potravin. „To je bohužel technicky a dopravně v současné době neproveditelné a zůstane nejspíš jen u přání“, shrnul situaci Martin Staněk. V sousední části náměstí totiž dál budou čtyři odjezdová stání autobus. Dopravní obslužnost je pro mnoho obyvatel velmi nutná pro dojíždění do zaměstnání nebo do škol.

„Pro mne je toto dobrá zkušenost vzhledem k revitalizaci náměstí a případnému omezení provozu směrem ke škole, kde se ukazuje, že uzavření této cesty nepůsobí větší dopravní komplikace a značně přispívá k bezpečnosti pohybů dětí okolo školních budov“, uvedl Martin Staněk.

„Studnu zakonzervujeme, vložíme do ní geotextilii, zasypeme ji kamením a pak ji dělníci zabetonují speciálním typem betonu“, uvedl k problematice archeolog Mgr. Jan Košťál z náchodského muzea. Tento postup umožní budoucí odkrytí a další průzkum studny. Je těžké odhadnout, kdy k tomu dojde. Víc jak pět století stará studna odpočívala pod zemí minimálně dvě stě let. „Až nebudou autobusy na náměstí a vznikne nové autobusové nádraží, můžeme se k této atraktivní záležitosti vrátit. Nyní je hlavně jasné, že studna nemůže nespatřit světlo světa dříve než v roce 2022!“, prohlásil starosta Martin Staněk.

Archeologové dále v této lokalitě našli množství střepů keramiky, kovové šipky anebo dělovou kouli. Podařilo se rovněž odkrýt zahloubené objekty, zřejmě šlo o základy staveb. V těchto místech stával měšťanský pivovar, který vyhořel spolu s větší částí dnešního náměstí v roce 1707 a poté již nebyl obnoven. Potvrdily se také domněnky, že náměstí bylo původně jinak situováno. Dlážděná cesta směřovala od západu k východu, tedy po úhlopříčce stávajícího prostoru, kolem starobylé komunikace byly rozesety příbytky našich předků.

V samém závěru výzkumu se podařilo najít velice zachovalé střepy keramiky zřejmě ze 13. století. Vzhledem k tomu, že první písemná zmínka o dnešním městě Česká Skalice je datována do roku 1238, jsou to fragmenty z jeho „pravěku“.

Pracovníci Regionálního muzea v Náchodě brzy zveřejní závěrečnou zprávu a během zimy seznámí veřejnost i s dalšími podrobnostmi. V příštím roce ve spolupráci s českoskalickým Muzeem Boženy Němcové připravíme výstavu věcí z archeologických průzkumů, které v posledních letech probíhaly v České Skalici. Máte se na co těšit.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání