Cesta: Aktuality / Informační seminář na téma tzv. kotlíkové dotace


Informační seminář na téma tzv. kotlíkové dotace

Snížení emisí z lokálního vytápění V souvislosti s přípravou druhé výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji, tzv. kotlíkových dotací, nabízíme občanům našeho města a spádových obcí účast na informačním semináři, který se bude konat v pondělí dne 22. srpna 2016 od 17.00 hodin ve školní jídelně Na Kamenci čp. 223 v České Skalici.

Zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací na setkání srozumitelně a jasně přiblíží problematiku čerpání dotace, způsob podání žádosti, definici způsobilých výdajů a jejich proplácení. Dále bude občanům nabídnuta metodická pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu.

Seminář je zdarma.

Za město Česká Skalice zve

Bc. Martin Staněk, DiS., starosta


Jazykové verze


Vyhledávání