Cesta: Aktuality / Informace pro podnikatele


Informace pro podnikatele


Aktuální informace o veřejných zakázkách města Česká Skalice můžete sledovat na TOMTO ODKAZU na stránkách www.CeskaSkalice.cz. Zde budou uveřejňovány informace o veřejných zakázkách malého rozsahu (výzvy, zadávací dokumentace, informace o výsledcích výběrového řízení).

Město Česká Skalice má taktéž v souladu se zákonem 137/2006 Sb. – Zákon o veřejných zakázkách – zřízen tzv. profil zadavatele na www.vhodne-uverejneni.cz

ODKAZ NA PROFIL ZADAVATELE

Jaroslav Hitschfel, tajemník Městského úřadu v České SkaliciJazykové verze


Vyhledávání