Cesta: Aktuality / Informace pro čtenáře zpravodaje: Možnost předplatného


Informace pro čtenáře zpravodaje: Možnost předplatného

Českoskalický zpravodaj si můžete předplatit. Českoskalický zpravodaj si můžete předplatit. Za náklady na poštovné může být roznášen až domů, do schránek žadatelů (roční předplatné stojí 55 Kč). V tom případě se buď stavte v pokladně městského úřadu a zaplaťte tuto částku v hotovosti. Rovněž můžete požádat o přidělení variabilního symbolu a předplatné uhradit převodem z účtu nebo složenkou. Variabilní symbol získáte v redakci zpravodaje na tel. 491 490 035 nebo na e-mailu: kultura-sport@ceskaskalice.cz.

Českoskalický zpravodaj vychází zpravidla první pracovní den v měsíci, kde je rovněž zveřejněn na www.CeskaSkalice.cz. V den vydání je zdarma k dispozici na těchto odběrných místech: v hale Městského úřadu v České Skalici na třídě T. G. Masaryka, v prodejně Potraviny CBA (bývalá pekárna PEKO) na třídě T. G. Masaryka, v prodejně Potraviny CBA (bývalá pekárna PEKO) na třídě T. G. Masaryka, v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka, v nové trafice v vedle pošty na třídě T. G. Masaryka, v Městské knihovně na Husově náměstí, v trafice Marpan na Husově náměstí, v Knihkupectví AVE na Husově náměstí, v SVČ Bájo v České Skalici na Husově náměstí, ve školní restauraci Scolarest v ulici Na Kamenci, v trafice Beta v ulici Boženy Němcové a v trafice Maloskalické ulici. Jazykové verze


Vyhledávání