Cesta: Aktuality / Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012


Informace o změnách v železniční dopravě od 10.6.2012


Informace o změnách v železniční dopravě s platností od 10.06.2012, kdy vstoupí platnost změna jízdního řádu 2011/2012.

Na základě jednání Královehradeckého kraje s ČD a.s. o rozsahu drážní dopravní obslužnosti dojde k tomuto datu k omezení nebo úplnému zrušení některých vlakových spojů. Omezení či rušení se v celém Královehradeckém kraji dotkne 32 železničních spojů, což představuje 0,5% celkového rozsahu. Seznam spojů, jichž se změna dotkne, je uveden v příloze.                   


Královehradecký kraj musel k této redukci přistoupit z důvodu nutnosti dodržení rozsahu obslužnosti dohodnuté v rámci „Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční dopravou“, a kdy každý ujetý kilometr nad tento rozsah by musel být hrazen v plné výši bez spoluúčasti státu.

 Tato redukce je směřována zejména do vlakových spojů, které přepravují malé množství cestujících, jsou provozovány v sobotu a v neděli, případně v denních dopoledních a večerních hodinách a do vlaků, které jsou s navrženými k úpravě provozně spojeny. V úvahu byla brána také alternativní možnost dopravy autobusem v dané relaci. 

Podrobnosti jsou v příloze níže


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání