Cesta: Aktuality / Informace o výluce na železnici Trutnov - Jaroměř


Informace o výluce na železnici Trutnov - Jaroměř

Informace o výluce na železnici Trutnov - JaroměřSdružení firem STRABAG Rail a.s., Porr a.s. a ALPINE Bau CZ a.s. oznamuje občanům, že na základě stavebního povolení sp.zn.: MP-SDP0180/15-11 vydaného Drážním úřadem Praha byla dne 22.6.2015 zahájena dopravní stavba Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov. V roce 2015 se bude realizovat úsek Jaroměř Trutnov. Hlavní stavební práce proběhnou v nepřetržité výluce koleje na trati Jaroměř – Starkoč a Starkoč – Trutnov v období od 23.6. do 10.8.2015. Železniční osobní doprava bude nahrazena náhradní autobusovou dopravou. Provoz na trati Starkoč – Náchod bude zachován.

Investorem této stavby je Správa železniční dopravní cesty, s.o., zastoupená Stavební správou východ.


Tato stavba zahrnuje ve vybraných částech mezistaničních úseků:

-        Rekonstrukce železničního svršku a spodku

-        Rekonstrukce přejezdů a přejezdového zabezpečovacího zařízení

-        Rekonstrukce nástupišť a nástupištních přístřešků

-        Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení trati

-        Rekonstrukce mostů a propustků

-        Odstranění mimolesní zeleně v okolí trati

-        Opravné práce pro Správu železniční dopravní cesty

Tato stavba se bude dotýkat okolních obcí zejména těmito vlivy:

-        Staveništní silniční doprava – jízdy mechanizace a nákladních automobilů po místních komunikacích a přístupových polních cestách v celém úseku od Jaroměře po Trutnov. Bude se provádět odvoz vyzískaného štěrku na recyklační základny do Trutnova a Vysokova a dovoz recyklátu zpět do osy koleje. Zemina se bude odvážet na skládku do Velkého Trebišova a Žacléře. Drážní štěrk se bude navážet do osy koleje z Jablonného nad Orlicí. Dále se bude vozit materiál na mostní objekty, nástupiště a propustky (beton, betonové prefabrikáty, ocelové konstrukce, kámen a pod.).

 

-        Staveništní drážní doprava – po dobu výluky se po trati budou pohybovat speciální drážní stroje (čistička štěrkového lože, pokladač kolejových polí, stroj pro pokládku nových součástí železničního svršku, lokomotivy se speciálními vagony, dvoucestný kolejový bagr, automatická strojní podbíječka koleje, kolejový pluh apod.). Tyto stroje budou po určitou dobu vykazovat zvýšenou hladinu hluku.

-        Uzavírky železničních přejezdů – v době rekonstrukce přejezdů bude nutné přejezd uzavřít a u vyjmenovaných provést silniční uzavírku s vyznačením objízdné trasy.

Přejezdy na trati Jaroměř - Trutnov

Obec, k.ú.

označení

datum uzávěry

délka uzávěry

objížďka

Česká Skalice (Dubno)

P5443

26.6.-28.6.; 18.7.-27.7.

2,5+10 dní

Česká Skalice-Zlíč

Kleny

P5444

18.7.-27.7.

10 dní

pod mostem 14,106

Kleny

P5445

14.7.-17.7,26.7.-8.8.

4+14 dní

přes P5444

Starkoč

P5446

25.6.-8.8.

45 dní

ne

Vysokov

P5447

26.6.-8.8.

44 dní

ne

Vysokov

P5448

19.7.-28.7.

10 dní

Zlíč-Studnice,Vysokov-Náchod-Studnice

Olešnice

P5457

19.7.-30.7.

12 dní

zeměděl.areál

Olešnice

P5458

25.6.-8.8.

45 dní

ne

Olešnice

P5459

25.6.-8.8.

45 dní

pod mostem 25,470

Lhota za Červeným Kostelcem

P5466

27.6.-8.8.

43 dní

pod mostem 28,384

Lhota za Č.K./ Rtyně v Podkrkonoší

P5467

27.6.-8.8.

43 dní

pod mostem 28,384

Rtyně v Podkrkonoší

P5468

23.6.-8.8.

47 dní

ne

Rtyně v Podkrkonoší

P5469

23.6.-8.8.

47 dní

ne

Rtyně v Podkrkonoší

P5470

23.6.-8.8.

47 dní

pod mostem 30,445

Malé Svatoňovice

P5476

24.6.-8.8.

46 dní

pod mostem 35,765

Velké Svatoňovice

P5477

23.6.-8.8.

47 dní

ne

Velké Svatoňovice

P5478

21.7.-4.8.

15 dní

přes Úpice a Bohuslavice

Velké Svatoňovice

P5479

22.7.-4.8.

14 dní

přes P5480

Velké Svatoňovice / Suchovršice

P5480

23.6.-21.7.

29 dní

přes P5479

-        Vypnutí zabezpečovacího zařízení přejezdů – po dobu výluky koleje budou veškerá zabezpečovací zařízení přejezdů vypnuta. Pro řidiče automobilů to znamená se důsledně řídit Zákonem o provozu na pozemních komunikacích (průjezd přes železniční přejezd zvýšenou opatrností, 50m před přejezdem rychlost 30 km/hod s předností jízdy železničních vozidel).

-        Přechod občanů přes staveniště – místa pravidelného přechodu občanů budou označena výstražnými tabulemi. Pro rozlehlost stavby však vyzíváme občany ke zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí této dráhy.

-        Práce o víkendech a svátcích a v nočních hodinách – tato stavba vyžaduje nepřetržitý režim stavebních prací a některé výkony musí být prováděny v nočních hodinách. Je třeba počítat se stavebními pracemi a staveništní dopravou i v těchto dnech a v noci.

V České Skalici dne 22.6.2015

Text Ing. Zbyněk Hoferek, ilustrační foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání