Cesta: Aktuality / Hudební dárek maminkám a ženám k jejich svátkům


Hudební dárek maminkám a ženám k jejich svátkům

Stalo se již letitou tradicí, že zahajovací koncert každoročního cyklu koncertů mladých muzikantů, zpěváků a neprofesionálních uskupení organizovaný v České Skalici zdejšími lidovci, je věnován maminkám a ženám. Zahajují jej tradičně študáci Hudební katedry Univerzity Hradec Králové, pro které je koncert v Jiřinkovém sále prestižní záležitostí.

Je v tom určitá symbolika. Stejně tak jako maminka musí pečovat o své děti od prvních krůčků, mnohému je naučit a ony nakonec opustí rodné hnízdo, musí pedagogové z hudební katedry postupně dovést své studenty k vysoké kvalitě zpěvu či hudby, a ti nakonec svoji školu opustí. 

Vysokou kvalitu královéhradecké hudební katedry dokládal zaplněný Jiřinkový sál a dlouhý potlesk, kterým posluchači jednotlivé interprety odměňovali a opětovně si je tímto způsobem vyvolávali. Koncert výborně zahájila sopranistka Nikola Horská áriemi Zuzanky a Dorabelly z Le nozze di Figaro od W.A.Mozarta a Fragmentem z kantáty od Giacomo Carissimi. Všechny sólisty doprovodil na klavír Mgr. Karel Koldinský. Koncert, rovněž zásluhou výborné dramaturgie, postupně gradoval. Houslový koncert D dur, op. 35 Ericha Korngolda výtečně přednesla Šárka Kohoutová. Housle vystřídal klavír ve skladbách Leoše Janáčka V Mlhách a Salonní polka Petra Iljiče Čajkovského a v podání neméně výborné Petry Davidové. Vyvrcholením pak bylo vystoupení Komorního orchestru Univerzity Hradec Králové s uměleckým vedoucím Jaromírem Křováčkem. Tvoří jej vybraní studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty UHK, studenti konzervatoří, Akademie múzických umění, mladí absolventi těchto škol a rovněž i muzikanti, kteří se nevydali na profesionální dráhu, ale jejich umělecká úroveň odpovídá vysokým nárokům. Po Serenádě pro smyčcový orchestr Antonína Dvořáka přednesl orchestr i náročnou Simple Symphony, op.4 od Benjamina Brittena a byl to opravdu silný zážitek. Posluchači nechtěli orchestr propustit ze sálu.

Z koncertu si všechny maminky i ženy mimo hezkého hudebního zážitku odnášely i tradiční tulipán, jako výraz poděkování za jejich starostlivost o rodinu i o nás muže. Byla to krásná tečka za končícím týdnem a příjemné naladění před tím novým.

Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na výzdobě Jiřinkového sálu, Petru Tučkovi, Janu Holému a dalším za propagaci koncertu a římskokatolické farnosti za další zajištění koncertu. Děkují manželům Vydlákovým za poskytnutí květin pro všechny maminky a ženy. Dále děkují za vstřícný přístup Muzeu Boženy Němcové, Technickým službám města za rozvoz plechových poutačů, manželům Zajícovým, českoskalickým podnikatelům koncertů pánům Zdeňkovi a Vladimíru Křičkovým, Jiřímu Hartmanovi ELEKTRO, manželům Vojtěchovým SLNAVA elektroservis s.r.o., Milanu Bekrovi ELBEK, Ing. Rudolfu Rouskovi EKO spol. s r.o. a Ing. Luboši Hlaváčkovi STAVIS za finanční podporu cyklu těchto koncertů.

Za pořadatele Jan Vlček 
Foto Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání