Cesta: Aktuality / Hodnotný a příjemný dárek maminkám a ženám


Hodnotný a příjemný dárek maminkám a ženám

Hudební katedra Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové zajišťuje v magisterském studiu odbornou a metodickou přípravu učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, podílí se rovněž na přípravě učitelů pro 1. stupeň ZŠ (včetně specializace hudební výchova).

Nabízí rovněž vedle možnosti studia magisterského v oboru Hra na nástroj (specializace hra na klavír, varhany, housle a viola), Sólový zpěv a Sbormistrovství i dva bakalářské studijní obory – Sbormistrovství chrámové hudby a podílí se také na hudební části oboru Učitelství pro mateřské školy.

O vysoké interpretační úrovni se přesvědčili i posluchači Jarního koncertu v jarně vyzdobeném Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové.  Vedle skladeb J.S.Bacha, A. Dvořáka, C.M.v. Webera a I. Albénize byl dán prostor i skladatelům mladším - V. Novák, D. Milhaud a těm, kteří byli před listopadem 1989 spíše umlčováni – B. Martinů a K. Slavický. Průvodní slovo v programu k jednotlivým skladatelům napsal Stanislav Bohadlo.

Vedle sólových nástrojů – klarinetu Stanislava Hájka, klavíru Lukáše Hrubeše, Evy Šenkové a Kláry Vlčkové, měli posluchači možnost slyšet skladby pro flétnu (Monika Havrdová) a klavír (Eva Šenková) i trio - housle (Veronika Kněžková), klarinet (Stanislav Hájek) a klavír (Lukáš Hrubeš), čtyřruční klavír (Klára Vlčková a Lukáš Hrubeš). Velmi upoutal i sólový zpěv Terezy Sedláčkové (soprán).

Děkujeme interpretům a také všem, kteří nám se zajištěním koncertu, tradičně věnovaném maminkám a ženám, nezištně pomohli a postarali se tak o příjemný nedělní podvečer.

Text Jan Vlček, foto: Petr Tuček


Jazykové verze


Vyhledávání