Cesta: Aktuality / Důstojná oslava 17. listopadu v podání novoměstské filharmonie, dirigované Jaroslavem Rybáčkem


Důstojná oslava 17. listopadu v podání novoměstské filharmonie, dirigované Jaroslavem Rybáčkem

Koncert prakticky navazoval na vzpomínkovou akci na listopad 1989, konanou u kašny na Husově náměstí v České Skalici spojenou s odhalením pamětní desky na jednom z pískovcových bloků kašny, místa, u nějž se v listopadových dnech 1989 občané České Skalice scházeli.

Vzpomínkový akt zorganizoval Petr Fejfar se svými přáteli s účastí města Česká Skalice. Vzpomínka byla zakončena českou státní hymnou.

A českou státní hymnou byl také zahájen slavnostní koncert k 17. listopadu v zaplněné českoskalické sokolovně. 

 

Filharmonický koncert     

Kdyby mě někdo před třiceti lety lákal na filharmonický koncert do České Skalice, nevěřil bych mu. Kdybych na slavnostním koncertu k 25. výročí listopadových událostí nebyl, nevěřil bych zprávě o tom, že v České Skalici přijde na symfonický koncert 300 lidí.

Bylo tomu ale tak: sál českoskalické Sokolovny byl zcela zaplněn, i balkony byly obsazené. Jedním z důvodů asi bylo to, že hrála Novoměstská filharmonie „mladých“, jak bylo dříve zvykem k názvu připojovat, dalším důvodem bylo možná výročí listopadových událostí. Jak 75. výročí událostí z roku 1939, tak výročí docela nedávných událostí roku 1989, ve kterých se mnozí z nás osobně angažovali.

Protože byl letošní rok vyhlášen Rokem České Hudby, neboť životní dráha mnoha

významných českých skladatelů začínala nebo končila rokem s číslicí 4 na posledním místě, byla do programu zařazena díla dvou velkých českých muzikantů, ceněných ve své době i v dobách následujících.

Prvním z nich je Antonín Dvořák, jehož dva Slovanské tance, č. 8 g-moll a č. 15. C-Dur zařadil dirigent orchestru Jaroslav Rybáček na úvod a na závěr části koncertu před přestávkou. Oba tance spojovala symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany.

Dirigent, který pracuje s orchestrem od roku 1998, projevil svou energii při řízení orchestru přesvědčivým gestem a orchestr se mu odměnil velmi slušným výkonem, dokládajícím, že potenciál dirigenta je trvalým vkladem. Symbolické je i to, že Novoměstská filharmonie je opravdu složena z hráčů velmi mladých, studentů nebo v nedávné minulosti studentů, hrající s velkým osobním nasazením a potěšením, které posluchače doslova elektrizuje.

Většina posluchačů asi čekala se zájmem na filmové melodie, které zazněly ve druhé části programu po přestávce. Sálem nejdříve projela divoká jízda čtyřiceti lupičů následovaných sedmi statečnými pistolníky, která byla následována ohnivým plamenem účesu nepřehlédnutelné hráčky na bicí nástroje Lucie Schneiderové, uvádějící jednotlivé části programu. Ano, vyslechli jsme hudbu Elmera Bernsteina k filmu Sedm statečných, která byla vystřídána nepopiratelnou krvavou řeží hudby Klause Badelta k filmu Piráti z Karibiku, jako bychom filmovým střihem skočili z relativně pokojného 19. století Dvořáka a Smetany do žhavé současnosti. Mladí filharmonici hráli jakoby místo smyčců, píšťal a trubek třímali pušky a korouhve bukanýrů. Odpočinek se dostavil až ve sladkých taktech Ennio Morricona z filmu Cinema Paradiso. Sotva si posluchač trochu odpočinul, vystřídala idylku harmonicky

i dynamicky obtížná hudba Johna Towner Williamse k filmu Star Wars a slabší povahy začaly hledat pomoc. Zde je třeba zmínit přesnou práci skupiny bicích nástrojů v úvodu a úžasné čistě znějící a přesně artikulující žestě ve vrcholu skladby. Program končil hudbou k filmu Pán tance od Ronana Hardimana, která v době nezapřela Irské prameny s úžasnou dynamikou, rytmikou s bongy, flétnovým sólem, bubenickým sólem při přechodu do dvoudobého metra.

Publikum odměnilo hudebníky ovacemi vstoje a ti přidali ještě jednou „The Magnificent Seven“. Škoda, že přídavkem nebyl, pro Českou filharmonii vždy „přídavkový“ 15. Slovanský tanec, který je neméně strhující muzikou. Vždyť máme stále ještě rok české hudby, a ta stojí za to!

Novoměstské filharmonii ještě jednou díky za její práci a nasazení.

Karel Vik


Jazykové verze


Vyhledávání