Cesta: Aktuality / Dotazníky mají nastínit směřování města v dalších letech


Dotazníky mají nastínit směřování města v dalších letech

Česká Skalice a Ratibořice na historické pohledniciSkončil sběr dotazníků – vaše odpovědi ukáží, jak jste spokojeni či nespokojeni s životem v našem městě a co byste chtěli změnit, co zachovat, co rozvíjet. Sešlo se 507 tištěných dotazníků a 114 elektronických. Výsledky budou zpracovány profesionální socioložkou a budou k dispozici v polovině listopadu. Všem, kteří dotazník vyplnili, velmi děkujeme!

S výsledky průzkumu i s dalšími podklady pro zpracování Strategického plánu našeho města „Česká Skalice 2030“ vás seznámíme nejdříve na veřejném setkání, které se uskuteční 14. listopadu 2013 od 18 hodin v sále sokolovny, kam vás tímto srdečně zveme! Na setkání budete mít možnost diskutovat s představiteli města problémy, které vyplynou z dotazníků a společně hledat optimální řešení. Zeptáme se vás také na to, co je pro vás z navržených věcí nejdůležitější.

Protože budoucnost našeho města je v našich dětech, zapojily se do plánování i pedagogové z mateřské a základní školy a připravují s dětmi práce na téma „Město mých snů“ – tyto práce vám představíme na veřejném setkání.

V současné době shromažďujeme další podklady pro zpracování plánu – zpracovává se podrobná analýza města, připravujeme diskusi se zástupci neziskových organizací, s podnikateli, proběhla diskuse se seniory, shromažďujeme materiály a koncepce týkající se rozvoje města.

Všechny podklady vč. výsledků průzkumu názorů a výsledků veřejného setkání vyhodnotí na konci listopadu členové Řídící skupiny a připraví návrh dlouhodobé VIZE rozvoje města Česká Skalice. Řídící skupinu tvoří členové zastupitelstva města, komisí a výborů, představitelé organizací působících na území města, zástupci neziskových organizací, škol i podnikatelských subjektů. S návrhem VIZE rozvoje města vás seznámíme prostřednictvím webové stránky, zpravodaje a vytvoříme prostor pro vaše vyjádření. Vaše připomínky opět vyhodnotí Řídící skupina na svém dalším setkání v lednu 2014.

Naším cílem je najít optimální řešení pro jednotlivé oblasti života ve městě. Ty se budou řešit v pracovních skupinách, které budou ustanoveny na začátku února 2014. Strategický plán rozvoje našeho města bude předložen zastupitelstvu města ke schválení v červnu 2014. Plán pro nás bude důležitým podkladem mimo jiné při rozhodování o investičních prioritách, výběru, jaké aktivity a iniciativy na území města podporovat, ale bude i významnou oporou při přípravě žádostí o dotace z prostředků EU a ČR.

Aktuálním termínem je nyní veřejné setkání s občany ve čtvrtek 14. listopadu 2013 v 18 v sále sokolovny, na které vás tím srdečně zveme!

Další informace o zpracování Strategického plánu naleznete na webové stránce města: www.ceskaskalice.cz, pod odkazem „Česká Skalice 2030“ nebo v aktualitách.

Tomáš Hubka, starosta města Česká SkaliceJazykové verze


Vyhledávání