Cesta: Aktuality / Dobrovolní dárci krve obdrželi medaile prof. MUDr. Jana Jánského


Dobrovolní dárci krve obdrželi medaile prof. MUDr. Jana Janského

V českoskalické restauraci Sokolovna se v úterý 27. listopadu 2012 uskutečnila malá slavnost spojená s předáním Janského plaket. Celkem bylo takto odměněno 39 našich spoluobčanů z širšího regionu Českoskalicka.  Ceny spolu s malým dárkem předávali zástupci Českého červeného kříže a starosta města Česká Skalice Tomáš Hubka. S krátkým kulturním pásmem vystoupily děti ze zdejší Mateřské školky J. A. Komenského.

Bronzové plakety za 10 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Nikola Chreňová, Ludmila Vrabcová (oba Chvalkovice), Věra Jirmanová (Miskolezy), Veronika Jirásková (Lhota pod Hořičkami), Petra Karešová, Jitka Korsáková, Jitka Moravcová, Alena Voborníková, Zdeněk Gajdoš, Martin Korsák, Jiří Kubec, Jiří Linhart, Martin Pivokonský, Aleš Radoň, Pavel Slavíček, Pavel Stanovič, Jan Středa  (všichni Česká Skalice), Jannetta Lášková, Václav Hrdlička (oba Rychnovek), Dana Lukášková, Vlastislav Franc (oba Velká Jesenice), David Dědek (Kleny), Zdeněk Kudrnáč (Brzice), Miroslav Štěpán (Říkov).

Stříbrné plakety za 20 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Václav Tylš, Roman Polomský, Petra Ježková, Zdeněk Doubek, Jana Fidlerová (všichni Česká Skalice), Lenka Holečková, Martin Řepa (oba Velký Třebešov), Miloš Nehyba (Kleny), Martin Novák (Dolany).

Zlaté plakety za 40 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Pavel Jíně, Petra Chmelíková (oba Česká Skalice), Rostislav Toman, Markéta Ludvíková (oba Velká Jesenice), Lukáš Frakowski (Říkov).

 

Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Bohuslav Hrubý, Martin Šrůtek, Karel Hofman (všichni Česká Skalice), Petr Krsek, Jaroslav Drtina (oba Doubravice), Pavel Bali Jenčík (Chvalkovice).

Text Jan Holý, foto Martin Staněk


Jazykové verze


Vyhledávání