Cesta: Aktuality / DOBRÁ ZPRÁVA: Lávka v Podskalní ulici je znovu otevřena


DOBRÁ ZPRÁVA: Lávka v Podskalní ulici je znovu otevřena     

Dřevěná lávka přes řeku Úpu spojující Podskalní ulici s ulicí Havlíčkova je již znovu v provozu.

Na dřevěné lávce v Podskalní ulici byly provedeny nezbytné opravy, které umožnily znovuotevření lávky. Od dnešního dne je opět možné lávku bezpečně užívat s následujícím omezením. Z bezpečnostních důvodů je současně na lávku umožněn přístup pouze čtyřem osobám a je zakázán vjezd cyklistům. Prosím, respektujte tato bezpečnostní opatření.

Na zajištění generální opravy lávky intenzivně pracujeme.

Ing. Miroslav Novák, tajemník městského úřadu


Jazykové verze


Vyhledávání