Cesta: Aktuality / Dlouholetý kronikář města Jiří Samek slavil 90


Dlouholetý kronikář města Jiří Samek slavil 90

Když v ulicích města potkáte bývalého a dlouholetého kronikáře města Jiřího Samka, nehádali byste, že mu nedávno bylo už devadesát let. Je stále duševně svěží, o dění ve městě má pořád zájem a ke svému okolí je neobyčejně vstřícný. K jeho životnímu jubileu mu město uspořádalo ve Vile Čerych slavnost a nyní se s ním setkali obyvatelé, přátelé a příznivci v městské knihovně.

„Jsem rád, že město může panu Samkovi vracet to, co on městu dal za dlouhá léta své služby. Je mu devadesát let, má elán a vitalitu mužů o mnoho mladších,“ řekl starosta Martin Staněk. V krátkém filmovém medailonu, který byl v knihovně promítnut, Samek připomenul film režiséra Františka Čápa „Babička“, který se v roce 1940 natáčel také v Ratibořicích. „V té době jsem byl ministrantem v římskokatolickém kostele. Součástí filmu bylo i procesí, v jehož čele kráčeli tři ministranti, dva po stranách s korouhvemi a jeden uprostřed s křížkem. Kompars procesí tvořili občané České Skalice a já byl tím ministrantem, který nesl křížek. Natáčelo se dva dny a za každý den jsem dostal odměnu dvacet korun,“ zavzpomínal Samek.

Když se v roce 1968 stal členem Československé strany lidové, při jedné schůzi vyšlo najevo, že městu chybí kronikář. Toto místo přijal, v roce 1970 se stal městským kronikářem a funkci vykonával do roku 2009. „Zápisy do kroniky jsem prováděl každý rok ručně. Psal jsem matrikářským inkoustem, aby zápis nevybledl. Celý rok jsem musel sledovat dění ve městě, vybíral jsem zajímavé věci. Začínal jsem u počtu obyvatel, důležitých staveb, událostí a podobně. Současně jsem se snažil vložit do zápisů něco z minulosti,“ uvedl.

Podle ředitele Muzea textilu Vlastimila Havlíka vedl Samek kroniku pečlivě a zodpovědně. „Soustavně shromažďoval materiály k minulosti i přítomnosti města, zaznamenával si vzpomínky českoskalických pamětníků. Stal se erudovaným, vyhledávaným městským kronikářem a historikem. Svoje znalosti a zkušenosti zájemcům o historii České Skalice vždy ochotně předával a stále předává,“ připomenul Havlík. Kromě toho měl někdejší kronikář řadu přednášek a besed.

Například na téma natáčení filmu „Babička“ v roce 1940, o pamětních deskách, o příloze Národních listů z 3. září 1927 věnované městu, uvedl literárně hudební pořad s názvem „Bonjour mon ami“, věnovaný milostné korespondenci kněžny Kateřiny Zaháňské a kancléře Klemense Wenzela von Metternicha, hovořil na téma „Starostové České Skalice 1850 až 1945“, přednášel o zdejších spolcích v 19. a první polovině 20. století a o 170leté historii městské knihovny. Spolupracoval také s některými spisovateli, kteří psali o dějinách města. Například s Václavem Sádlem, Věrou Vlčkovou či Helenou Sobkovou.

Jiří Samek se narodil 8. listopadu 1926 ve Zlíči. V roce 1955 se oženil, s manželkou Evou má dcery Evu a Sylvu. Aktivní pracovní život strávil ve vývojovém oddělení významného výrobce elektromotorů MEZ v Náchodě. „Přínos Jiřího Samka společenskému a kulturnímu dění ve městě byl oceněn na Dni občanů města v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové 17. září 2011,“ dodal Havlík.

Text: Hynek Šnajdar, foto: Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání