Cesta: Aktuality / Diskuze k budoucnosti vodní nádrže Rozkoš


Diskuze k budoucnosti vodní nádrže Rozkoš

Česká Skalice - Oblast vodní nádrže Rozkoš je oblíbeným cílem domácích i zahraničních návštěvníků. V poslední době však z důvodu řady problémů oblíbenost klesá, což v důsledku snižuje i nabídku služeb, možnosti podnikání i zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu.

Ve společenském sále Hotelu Valentýna se v úterý 15.11.2011 uskutečnila schůzka zástupců institucí a samospráv, které mají zájem na rozvoji přehradní nádrže Rozkoš. Tuto konferenci inicioval Královéhradecký kraj v čele s hejtmanem Lubomírem Francem, který diskuzi také moderoval.

Toto setkání si kladlo za cíl popsání hlavních příčin poklesu atraktivity lokality a odstartování procesu, který Rozkoši napomůže stát se opět oblíbeným a vyhledávaným turistickým cílem.

Ukázalo se, že jedním z hlavních problémů je kvalita vody v nádrži, chybějící rajonizace využití území, nekázeň některých majitelů a uživatelů, rozšiřování nabídky služeb. Je potřeba provést hlubší analýzu a určit další směry rozvoje. K tomu se přihlásila samospráva dané oblasti - zástupci města Česká Skalice a obcí Nahořany, Provodov-Šonov a Velká Jesenice. Spolupráci přislíbil i Královéhradecký kraj a také státní podnik Povodí Labe. Přes finanční problémy je potřebné provádět především soustavné kroky směřující ke zlepšení kvality vody v nádrži. 

Charakter vodní nádrže Rozkoš předurčuje znovu otevřít možnost výstavby bazénu v areálu ATC Rozkoš. Z diskuse vyplynul i záměr vybudovat okolo přehrady stezku okolo celé Rozkoše pro cyklisty a in-line bruslaře.

Příští setkání se uskuteční na konci prvního pololetí 2012. Na tomto setkání budou projednány již konkrétní závěry a určen další postup směřující k zatraktivnění celé lokality.

Jan Holý

Jazykové verze


Vyhledávání