Cesta: Aktuality / Dětský den s městskou policií


Dětský den s městskou policií

Dne 26. června 2012 dopoledne se konal na louce u vstupu do Bažantnice dětský den s městskou policií. I přes nepříznivé počasí se na dětském dni sešlo okolo stovky dětí z druhých a třetích ročníků místní základní školy. Děti měly za úkol oběhnout 400 metrů dlouhý okruh, kde je na trase čekalo několik disciplín, jako je střelba ze vzduchovky, hod míčkem na panáka, poznávaní dopravních značek apod. Poté následovala ukázka místních hasičů s předvedením hasičského vozu a techniky hašení. Městská policie předvedla nástroje a pomůcky na odchyt toulavých psů. Dětský den navštívili i strážníci z Jaroměře, kteří předvedli ukázky a poslušnost služebních psů při služebním zákroku. Nakonec byly děti odměněny diplomy a sladkým překvapením. 

Text a foto Pavel Včeliš, velitel MP

 Jazykové verze


Vyhledávání