Cesta: Aktuality / Dětský den s městskou policií


Dětský den s městskou policií

Dopoledne 5. září 2013 se konal na louce u vstupu do ratibořické bažantnice již tradiční sportovní dětský den s městskou policií. Letos byl dětský den přesunut kvůli nepříznivému počasí v červnu na září. A to bylo moc dobře, protože zářijové počasí akci vyloženě přálo. Na dětském dni se sešla stovka školáků, kteří si báječně užili krásného slunečného dne plného sportovních disciplín, jako je střelba ze vzduchovky, šplh na laně, skákání v pytlích, hod míčem na figurínu, překážková dráha, dopravní soutěž  apod. Nakonec děti dostaly od strážníků za skvělé umístění  diplomy a  každý sladkou odměnu. 

Text a foto Pavel Včeliš, velitel MP


Jazykové verze


Vyhledávání