Cesta: Aktuality / Demolice domu čp. 78


Demolice domu čp. 78

Dne 15. listopadu 2017 začala demolice domu čp. 78 v sousedství budovy nové radnice na třídě T. G. Masaryka. Veřejnou diskuzi k tomuto záměru chci doplnit o naše vyjádření. Záměr zbourání domu existuje již delší dobu, navazuje na architektonickou studii Ing. arch Záchové, kterou schválilo Zastupitelstvo města Česká Skalice. Je třeba konstatovat, že je dům ve velmi špatném technickém stavu a oprava není pro město ekonomicky výhodná.

Již v minulém volebním období byl zastupitelstvem schválen záměr nových veřejných WC. Tento typ zařízení v blízkosti Penny marketu, Penzionu Olga a radnice velmi chybí. Existuje projektová dokumentace i povolení pro stavbu WC. Proto začala demolice.

Plány na odstranění objektu jsme konzultovali s pracovníky památkové péče. Podle jejich názoru se nejedná o architektonicky ani historicky cennou budovu. Na jejím špatném stavu se velmi necitlivě podepsala rekonstrukce v minulém století.

Úkony spojené s demolicí čp. 78 schválila rada města a celou věc projednali i zastupitelé s ohledem na zajištění finančních prostředků. V současné době na základě platného demoličního výměru začalo bourání. V návaznosti na to dojde k rekultivaci uvedených prostor.

Potom zahájíme práce na přípravě realizace WC. Budeme muset podat žádost o dotaci nebo nalézt finance na tento projekt v rozpočtu města na rok 2019. Upozorňuji, že není v našich finančních silách aktuálně zahájit stavbu nového sociálního zařízení.

Starších domů s odkazem na historii města je škoda, ale někdy musí ustoupit nové výstavbě. Nutno dodat, že máme na území města velké množství historických památek, které potřebují více péče a peněz než zrovna tento dům.

Text Martin Staněk, starosta
Foto Martin Staněk a Jan Holý

 Jazykové verze


Vyhledávání