Cesta: Aktuality / Další ocenění pro webové stránky Města Česká Skalice a ohlédnutí za rokem 2012


Další ocenění pro webové stránky Města Česká Skalice a ohlédnutí za rokem 2012

Web města Česká SkaliceSoutěž parádní web byla po několikaleté pauze obnovena a českoskalický web tak měl příležitost poměřit se s konkurencí a zároveň mohl projít kontrolou a hodnotitelským auditem. Kriteria byla sestavena z následujících skupin: zavádění  nových trendů, rozsah informací, dostupnost elektronické služby, komunikaci obce s občany, grafika, přehlednost a přístupnost. Oceňovaným prvkem bylo využití  sociálních sítí. Město má pro účely propagace kulturních akcí a informací propojeny webové stránky se sítí Facebook.

Za zmínku stojí připomenutí, že nové stránky Města Česká Skalice, byly spuštěny v lednu roku 2012 a má za sebou přesně rok služby občanům. Systém funguje na redakčním systému Amadeo, jehož největší výhodou je přehledná a uživatelsky příjemná správa a zároveň možnost dalšího rozšiřování pomocí modulů. Díky tomu byla v průběhu roku doplněna polská verze webu a v blízké době se dočkáte i další jazykové mutace.  Největší podíl na velmi kvalitním fungování webu města má Jan Holý, který v pozici webmastera a redaktora vytváří většinu příspěvků a patří mu tímto velký dík.

Po komplexním zhodnocení všech porotců dosáhl městský web na 3. místo v kategorii obcí s pověřeným obecním úřadem a to je ocenění, kterého si velmi vážíme.

Za loňský rok jsme zaznamenali téměř 50 tisíc unikátních návštěvníků a celkový počet dosáhl bez třech tisíc 100 000 návštěv. Nejčtenější rubrikou jsou aktuality a také kulturní kalendář.

Nový kabát má od loňska i web městské knihovny. Uživatelská příjemnost byla oceněna bezmála dvojnásobným nárůstem návštěvnosti z 2798 na loňských 5089. Děkujeme hlavně paní Olze Rejdákové vedoucí městské knihovny, která se o web pečlivě stará.

Bc. Martin Staněk DiS., vedoucí sociálně správního odboru MěÚ


Jazykové verze


Vyhledávání