Cesta: Aktuality / Další etapa rekonstrukce průtahu Náchoda začala


Další etapa rekonstrukce průtahu Náchoda začala

Krajský úřad Královehradeckého kraje vydal rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bylo pondělí 27.3.2017, kdy byly osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.3.2017 pracovníci dodavatelských firem odstranili stávající živičný kryt vozovky. Vedení města Náchod žádá cestující mířící z města či do Náchoda o velkou trpělivost, neboť ze zkušenosti z minulých stavebních akcí jsou první dny nejnáročnějšími a nejkomplikovanějšími z pohledu dopravní obslužnosti města.

Další etapa rekonstrukce průtahu Náchoda začala

První dny po znovuzahájení prací na rekonstrukci páteřní komunikace Náchoda se obešly bez výraznějších komplikací v dopravě. Podařilo se to jak díky ohleduplnosti řidičů projíždějících městem, tak aktivnímu přístupu Policie ČR, která nekompromisně penalizovala řidiče nerespektující dopravní nařízení. Značení navigující řidiče na objízdné trasy samotné, tak následně po objízdných trasách, rovněž plní bezezbytku svůj účel. Z pohledu postupu stavby dojde po ukončení odstranění stávajícího živičného krytu silnice k zahájení bouracích prací konstrukčních vrstev vozovky a chodníků k nim přiléhajících. Tyto práce budou probíhat parciálně po několik dalších týdnů.

Zdroj: www.prutahnachoda.czJazykové verze


Vyhledávání