Cesta: Aktuality / Další dobrovolní dárci krve obdrželi Janského plakety


Další dobrovolní dárci krve obdrželi Janského plakety

V českoskalické restauraci Sokolovna se ve čtvrtek 27. listopadu 2014 uskutečnila malá slavnost spojená s předáním Janského plaket. Celkem bylo takto odměněno 52našich spoluobčanů z Českoskalicka.

Ceny spolu s malým dárkem předávali zástupci Českého červeného kříže a starosta města Česká Skalice Martin Staněk. S krátkým kulturním pásmem vystoupily děti ze zdejší Mateřské školky J. A. Komenského.

 

Bronzové plakety za 10 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Klára Dočekalová, Ilona Knapová, Iva Kosinková, Petra Plundrová, Andrea Sodomková, Zdenka Viková, Marie Zelená, Robert Birula, Jan Dušek, Matěj Správka (všichni z České Skalice). Jana Faltová z Nového Dvora, Alena Kaplanová z Litoboře, Aneta Sochorová z Posadova, Radek Hofman a Lukáš Zeman (oba z Brzic), Tomáš Náhlík z Hořiček, Jaroslav Novák ze Žernova, Radek Pokluda z Mezilečí, Milan Šváb z Mezilečí, Miloslav Vít z Křižanova, Stanislav Žďárský z Miskolez.

 

Stříbrné plakety za 20 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Jaroslava Drábková, Petra Karešová, Martina Konášová, Jitka Moravcová, Jana Nývltová, Tomáš Dvořák, Martin Korsák, Roman Krejska (všichni z České Skalice). Slavomíra Dufková z Hořiček, Jolana Picková z Chvalkovic, Jaroslav Novák ze Žernova, Petr Cohorna, David Charous a Jaroslav Pavlát (všichni z Velké Jesenice).

 

Zlaté plakety za 40 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Petra Ježková, Jan Dvořáček, Jiří Novák, Kamil Šrajbr, Marek Vik, Renata Exnarová (všichni z České Skalice), Markéta Svobodová, Jiří Hanuš (oba ze Lhoty pod Hořičkami), Martin Matoušek z Chvalkovic, Pavel Munzar ze Sebuče, Radek Schmiedt a Miloš Zajíček (oba z Velké Jesenice), Radoslav Všetečka z Krábčic.

 

Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi:

Pavel Jíně z České Skalice, Marián Jaro a Petr Sedláček z Chvalkovic.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání