Cesta: Aktuality / Další dobrovolní dárci krve obdrželi Janského plakety


Další dobrovolní dárci krve obdrželi Janského plakety

V Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové se ve čtvrtek 19. října 2017 uskutečnila slavnost spojená s předáním Janského plaket.

Ceny spolu s malým dárkem předávali zástupci Českého červeného kříže a starosta města Česká Skalice Martin Staněk. S krátkým kulturním pásmem vystoupila žákyně českoskalické pobočky základní umělecké školy.

Bronzové plakety za 10 odběrů krve nebo krevní plazmy obdrželi Zuzana Horká, Michal Janata, Irena Reslerová a Jiří Vrňata (všichni z České Skalice). Dále stříbro dostali Markéta Dědková (Kleny), Radek Dostál (Velký Třebešov), Marina Rudolfová (Světlá pod Hořičkami), Zdeněk Schejbal (Velká Jesenice), Kateřina Zimová (Říkov).

Stříbrné plakety za 20 odběrů si odnesli Renata Radoňová, Jan Středa, Zdenka Viková, Lukáš Adam, Pavel Stanovič, Květoslava Šmidová, Jan Špatenka a Luboš Veverka (všichni z České Skalice). Dále stříbrné plakety dostali Věra Antošová (Mezilečí), Vlastislav Franc (Velká Jesenice), Tomáš Hepnar (Chvalkovice), Radek Hofman (Brzice), Martin Kábrt (Říkov) a Alena Kaplanová (Hořičky).

Zlaté plakety za 40 odběrů obdrželi Naděžda Hofmanová, Radek Melša, Ladislav Militký, Jitka Moravcová, (všichni z České Skalice), Jan Petr (Újezdec), Jaroslav Berka (Hořičky), Herbert Jindra (Vestec), Ladislav Hlávko (Šeřeč), Jaroslav Pavlát (Velká Jesenice), Adéla Petráčková a Martin Řepa (oba z Velkého Třebešova)a  Zdenka Sochorová (Posadov).

Zlatý kříž 3. stupně za 80 odběrů dostala Oldřiška Dolečková (Malá Bukovina).

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání