Cesta: Aktuality / Cisterna IVECO na prodej


Cisterna IVECO na prodej

ZÁMĚR PRODEJE MOVITÝCH VĚCÍ
Město Česká Skalice, v souladu s usnesením č. RM/11/383/05/2020, zveřejňuje záměr prodeje techniky: nákladní vůz IVECO cisterna


Automobil IVECO cisterna, typ: IG160E2CA, varianta: ICN115T, r. v. 2014, počet najetých kilometrů: 2800, téměř nepoužívaná, celkový stav perfektní, STK do 25.6.2020 (TK jednou ročně), k dispozici znalecký posudek z 12/2019 - odhadní cena Kč 1.469.038,-, u kupní ceny nebude možné uplatnit odečet DPH (město není v tomto případě plátcem DPH).
Výše požadované jistoty: 30.000 Kč.
Minimální nabídková cena: 1.460.000 Kč
Prodej bude realizován za nejvyšší podanou nabídkovou cenu.
Bližší informace na telefonu: 604 613 920 – Bc. Ondřej Falta, možnost dohody prohlídky vozu.
Nabídku ceny za odkup výše uvedeného vozidla s uvedením Vašich kontaktních údajů, včetně bankovního spojení pro vrácení jistoty lze podat v uzavřené a přelepené obálce s viditelným textem „NEOTVÍRAT – Nabídka IVECO - cisterna“.
Obálku lze zaslat poštou na adresu:
město Česká Skalice
třída T.G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice
Nabídku můžete předat i osobně na podatelně MěÚ – vchod A, I. patro.
Požadovaná jistota v příslušné výši musí být připsána na účet města č.: 9005-2420551/0100 s variabilním symbolem 220 nejpozději 28.5.2020. Do poznámky k platbě uveďte Vaše jméno. Jistoty budou vráceny na Vámi uvedené bankovní spojení v nabídce na odkup po uhrazení kupní ceny. V případě odstoupení zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou od nabídky jistota propadá a kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který byl vyhodnocen jako další v pořadí.
Termín pro podání nabídek je 29.5.2020 do 10.00 hod. Otevírání obálek proběhne 29.5.2020 od 10.05 hod. v zasedací místnosti úřadu – 1. patro, vchod A.Jazykové verze


Vyhledávání