Cesta: Aktuality / Čištění okolí vodní nádrže Rozkoš dne 20. dubna 2013 od 8 do 15 hodin


Čištění okolí vodní nádrže Rozkoš dne 20. dubna 2013 od 8 do 15 hodin

Letecký pohled na RozkošV rámci jednání pracovní skupiny „Budoucnost oblasti vodní nádrže Rozkoš“ byla dohodnuta vzájemná spolupráce hlavních uživatelů vodní nádrže Rozkoš při řešení nežádoucího zatěžování okolí nádrže civilizačním odpadem. Ačkoli každý z partnerů projektu věnuje této činnosti značné aktivity, vznikla myšlenka tyto aktivity spojit a vytvořit projekt, který by měl jednak přispět k bezprostřednímu zlepšení stavu okolí vodní nádrže, ale současně upozornit na přístup lidí k okolí a přilehlým břehům nádrže a také zvýšit zájem obyvatel o dění v jejich regionu a tím zapojit co nejširší veřejnost do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, které nás obklopuje, kde žijeme a relaxujeme. Řeky, nádrže a vodní plochy se stávají smetištěm a místem kde se shromažďuje velké množství odpadů, který voda přinese z horních částí povodí při zvýšených povodňových průtocích nebo je účelově dovezou nebo zanechají nezodpovědní lidé. Akce je založena na dobré vůli všech zúčastněných partnerů, kteří využívají ať již přímo nebo nepřímo účely a potenciál vodního díla Rozkoš. Současně s touto akcí bude na katastru Velké Jesenice a České Skalice podobný úklid v lesních pozemcích zajišťovaný Mysliveckým sdružením Velké Jesenice.

Povodí labe, jeden z partnerů, k tomuto projektu vydal informační leták.


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání