Cesta: Aktuality / Čištění okolí nádrže Rozkoš


Čištění okolí nádrže Rozkoš

V sobotu 5. dubna 2014 od 8.00 do 15.00 hodin

V sobotu 5. dubna 2014 od 8.00 do 15.00 hodinV rámci jednání pracovní skupiny „Budoucnost oblasti vodní nádrže Rozkoš“ byla dohodnuta vzájemná spolupráce hlavních uživatelů vodní  nádrže Rozkoš při řešení nežádoucího zatěžování okolí nádrže civilizačním odpadem. Ačkoli každý z partnerů projektu věnuje této činnosti značné úsilí, vznikla myšlenka tyto aktivity spojit a vytvořit projekt, který by měl jednak přispět k bezprostřednímu zlepšení stavu okolí vodní nádrže, ale současně upozornit na přístup lidí k okolí a přilehlým břehům nádrže a také zvýšit zájem obyvatel o dění v jejich regionu a tím zapojit co nejširší veřejnost do aktivit v oblasti ochrany životního prostředí, které nás obklopuje, kde žijeme a relaxujeme. Řeky, nádrže a vodní plochy se stávají smetištěm a místem, kde se shromažďuje velké množství odpadů, které  voda přinese z horních částí povodí při zvýšených povodňových průtocích nebo je zanechají nezodpovědní lidé. Akce je založena na dobré vůli všech zúčastněných partnerů, kteří využívají ať již přímo nebo nepřímo účel a potenciál vodního díla Rozkoš. Současně s touto akcí bude probíhat podobný úklid na lesních pozemcích v k.ú. Velká Jesenice a Česká Skalice, který bude zajišťovat Myslivecké sdružení Velká Jesenice.


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání