Cesta: Aktuality / Cestovní ruch není pouze cestování


Cestovní ruch není pouze cestování

Občanské sdružení Centrum rozvoje Česká Skalice (dále jen CRČS) má bohaté zkušenosti s přeshraniční spoluprací. "Vždyť projekty s polskými partnerskými městy realizujeme již od roku 2005," řekla Květa Ležovičová, předsedkyně sdružení. "První nesl název Od Babiččina údolí na horu Kalwarii. Další z úspěšných projektů - Mezinárodní festival báchorek a pověstí - se realizoval již šestkrát. V roce 2008 proběhl další mezinárodní projekt Kulturní, zdravá města s aktivní občanskou společností. Podíleli jsme se přípravou i koordinací také na projektu Modernizace a spolupráce IC rozvíjí cestovní ruch, jehož realizátorem bylo Město Česká Skalice" dodává Ležovičová.

Na projekt z roku 2009 Setkávání národů a kultur - rozvoj cestovního ruchu mezi Českou Skalicí a Polanicí volně navazuje současný projekt s názvem Stezkami Barunky a Polanického medvěda - společné aktivity pro naše turisty, který je také spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Zdařilá spolupráce na posledním projektu probíhala mezi partnerskými městy Česká Skalice, Polanica-Zdrój a Bardo od října 2010 a trvala přesně rok. 

Během této doby se nám podařilo zrealizovat několik aktivit, které byly přínosem nejen pracovníkům informačních center, ale i veřejné sféře, neziskovým organizacím, podnikatelům i veřejnosti.

Nejatraktivnějším výstupem pro turisty i místní obyvatele bylo zhotovení soutěžního propagačního materiálu, určeného pro sběr razítek ze tří partnerských měst. Po odevzdání soutěžního kupónu s razítky byl soutěžící zařazen do slosování o hodnotné ceny. Slosování proběhlo na závěrečné konferenci 12. 10. 2011. 

Společný turistický produkt byl zvolen ve formě pamlsku. Jedná se o perník s motivem Babiččina údolí, jehož předlohu nakreslila ředitelka SVČ BAJO Hana Vavřínová. Perníček byl zároveň jednou z odměn pro všechny soutěžící. 

Velice vítanou aktivitou byl jazykový kurz češtiny a polštiny, kterého se zúčastnili zástupci organizací, které rozvíjejí přeshraniční obchod a spolupráci. Kurz měl celkem 6 vyučovacích dnů a uskutečnil se ve vzdělávacím středisku Vila Čerych za účasti čtyř zkušených lektorů. 

Do projektu byla zařazena i pravidelná výměna informací o tradičních kulturních, společenských a sportovních akcích, které se konaly v České Skalici. Plakát byl k dispozici na webových stránkách i v polských informačních centrech.

Nechyběla ani dvoudenní poznávací stáž dvou pracovníků z Polska, kteří se seznamovali s Českou Skalicí a okolím. Také si v rámci stáže prohlédli několik informačních center v Kladském pomezí a vyměnili si propagační materiály. 

Na Hořičkách, v penzionu Vila Barbora, se dne 12. října 2011 uskutečnila v rámci projektu závěrečná konference s názvem "Aktivity pro naše turisty i místní obyvatele". Zúčastnili se jí zástupci měst, spolků i místních organizací a samozřejmě i pracovníci informačních center. "Cestovní ruch nesmíme chápat pouze jako cestování, přebývání mimo místo trvalého bydliště, ale i trávení volného času za účelem uspokojování lidských potřeb, jako je rekreace, aktivní odpočinek, poznávání," řekla Květa Ležovičová a dodala: "Jednodenní návštěvníci a místní obyvatelé jsou neopominutelnou součástí cestovního ruchu. Dobrá vybavenost, doplňková infrastruktura a nabízené doprovodné služby v jednotlivých městech a obcích zkvalitňují cestovní ruch v dané lokalitě." Na konferenci byly představeny aktivity právě končícího projektu a samozřejmě i možnosti, jak trávit aktivně volný čas v jednotlivých partnerských městech. "Naše občanské sdružení je i v budoucnosti připraveno podílet se a spolupracovat na přeshraničních a mezinárodních projektech. Vhodným tématem je pro nás cestovní ruch a nově i poradenství pro občany a občanské vzdělávání," uzavřela konferenci Ležovičová.

Pavla Špačková, vedoucí RIC v České Skalici | 18.10.2011Jazykové verze


Vyhledávání