Cesta: Aktuality / Českoskalicko ohrožuje povodeň


Českoskalicko ohrožuje povodeň

Babiččiným údolím se valí velká voda. Město Česká Skalice snad není bezprostředně ohroženo díky přehradě Rozkoš. Ta má ohromnou kapacitu, která není zdaleka vyčerpána. Správce přehrady Povodí Labe a. s. uvádí maximální objem zadržované vody v nádrži v celkové výši 76,154 mil. m3. 

Nejvíce ohrožená místa jsou právě proti proudu řeky Úpy nad zlíčským jezem. Díky tomuto vodnímu dílu se většina vody valí bezpčně přivaděčem do přehrady. K městu Česká Skalice proudí sice divoká voda, ale pod jezem se zatím nikde nerozlila. 

Rekordní průtok vody byl naměřen 2.6.2013 v 8 hodin ráno, kdy bylo ve Zlíči naměřeno 75,76 m3 za sekundu, od té doby voda převážně klesá. Úpa zatím kulminovala v 10 hodin, kdy hladina ve Zlíči dosáhla 219 cm př průtoku 75,26 m/sec. Dosud historicky nejvyšší naměřený průtok změřený za dobu pozorování činil 7.12.2007 "pouze" 58,0 m3 za sekundu. Situaci můžete podrobně sledovat na webu Povodí Labe.

V současné době nelze přesně říci, jakou škodu voda napáchá. Nejhůře je zasaženo Babiččino údolí. Voda se rozlila už na Pohodlí před Bílým mostem, Viktorčin splav prakticky zmizel pod vodou. V době, kdy jsem pořídil přiložené fotky (cca ve 13.00) chybělo zhruba 10 cm na výšku, aby voda zaplavila Staré bělidlo. Zahrada u bělidla byla komplet pod vodou. Babička s dětmi smutně hledí z pomníku, kole kterého se žene voda. Pomník ale ve vodě nebyl a jeho zatopení snad nehrozí. Nejníže položeným objektem v údolí je Rudrův mlýn, kde se voda dostala dovnitř. Voda se valila korytem náhona těsně pod lávkami. Mlýn ale ohrožuje hlavně laguna, která se vytvořila pod ním na lukách. Zatopen je mlýnice a přilehlé prostory občerstvení. Voda se dostala i do suterénu vodního mandlu. V místech za kuchyňskou zahradou směrem k zámku se vyvalila voda přes cestu na luka. Zámek a přilehlé objekty ohroženy bezprostředně nejsou. 

Za zlíčským jezem se voda valí korytem přivaděče do přehrady Rozkoš. Škoda napáchala voda v suterénu hotelu Holzbecher, kde poškodila kanalizaci. Do přehrady se velkou rychlostí valí spousta vody. Tvz. malá Rozkoš je zatopená. Kolem 15. hodiny se voda začínala lehce přelévat přes dělící hráz. Pamětníci si jistě vzpomenou, že v roce 2007 byla dělící hráz zatopená zhruba 50cm sloupcem vody. Letošní hodnoty se zřejmě této hodnotě přiblíží. 


Městská policie, Policie ČR a hasiči JSDH Česká Skalice situaci neustále monitorují. K jednání se sešel i krizový štáb povodňové komise při Městském úřadě v České Skalici.

Text foto a video Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání