Cesta: Aktuality / Českoskalické hasiče čekají převratné novinky


Českoskalické hasiče čekají převratné novinky 

V průběhu letošního podzimu dochází ke změnám v řízení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Česká Skalice, kterou ze zákona musí obec zřizovat. Reorganizace se dočkají místa výjezdů, byl jmenován nový velitel jednotky a hasičská zbrojnice v Palackého ulici dostane nová vrata.


Nový velitel

Mgr. Josef Hanek, nový velitel JSDHDne 7.11.2012 byl novým velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH) města Česká Skalice jmenován profesionální hasič Mgr. Josef Hanek, který vystřídal po téměř dvaceti letech Jana Dufka. Město jako zřizovatel jednotky si od této změny slibuje zlepšení komunikace mezi profesionálním sborem HZS a naší jednotkou, zlepšení systému školení v odbornostech jednotlivých členů a profesionální přístup ke svěřeným úkolům. Svou zkušeností by měl Josef Hanek dále přispět k rozvoji činnosti jednotky, která v našem městě chrání zdraví a majetek. Nutno připomenout, že členové JSDH vykonávají tuto službu občanům zdarma a ve svém volném čase.


Změna v organizaci výjezdů

Ke konci října došlo ke změnám v organizaci výjezdů hasičů. JSDH se skládá ze 4 požárních družstev - SDH Česká Skalice, Malá Skalice, Zlíč a Zájezd. Z důvodu zlepšení akceschopnosti a kompletnosti požárních družstev u zásahů, zůstávají družstva zachována, nicméně k výjezdům se budou českoskaličtí hasiči, ve většině případů, scházet pouze v českoskalické hasičské zbrojnici v ulici Palackého. Došlo i k přesunu techniky z maloskalické hasičské zbrojnice, protože ta nyní prochází částečnou rekonstrukcí.


Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Malé Skalici

Hasičská zbrojnice v Malé SkaliciOd srpna 2012 probíhají částečné stavební úpravy hasičské zbrojnice na Hurdálkově náměstí v Malé Skalici. Za výrazného přispění členů místního SDH probíhá vybudování vodovodní přípojky a napojení objektu na kanalizaci. Město Česká Skalice podpořilo tuto akci ze svého rozpočtu sumou 60 000 Kč. Místní SDH do úprav vkládá chuť vybudovat si lepší zázemí a spoustu odpracovaných hodin. Již zkraje roku 2012, proběhla výměna okna na hasičské zbrojnici za moderní plastové okno, kdy velkou měrou vyšel vstříc hasičům místní podnikatel Petr Lánský a jeho firma DONAP.


Vrata hasičské zbrojnice v ulici Palackého

Technika před požární zbrojnicí v Palackého uliciPo „jarním“ prodeji starého hasičského vozu Škoda RT do soukromé sbírky historických vozů za 70 000 Kč, rozhodlo zastupitelstvo města, že navýší tuto částku o dalších cca 130 000 Kč a podpoří investici do hasičské zbrojnice. Tímto dalo zelenou k realizaci výměny hasičských vrat zbrojnice v ulici Palackého. Jak je již uvedeno výše tato zbrojnice se stává centrem hasičských výjezdů a proto bylo rozhodnuto o její modernizaci. Stará plechová vrata budou nahrazena moderními samočinnými sekvenčními, které půjdou ovládat dálkově. Tato modernizace umožní rychlejší výjezd jednotky a snadnější manipulaci s hasičskou technikou.

Text: Bc. Martin Staněk DiS., vedoucí sociálně správního odboru, ilustrační foto: Jan Holý a archiv


Jazykové verze


Vyhledávání