Cesta: Aktuality / Česká Skalice rozšířila zdroje pitné vody a zrekonstruovala její úpravnu


Česká Skalice rozšířila zdroje pitné vody a zrekonstruovala její úpravnu

Ve středu 30. října byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná Úpravna vody v České Skalici. Ta se nachází v úvozu pod masokombinátem v Křenkově ulici. V rámci této rekonstrukce byl zároveň rozšířen zdroj pitné vody.

Projekt, realizovaný v letech 2012 – 2013, byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 40 369 211,17 Kč. Z toho byly způsobilé výdaje za 37 839 590,65 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje činily  29 622 262,36. Příspěvek z fondu EU 25 1278 923 Kč, což je 85 % způsobilých veřejných výdajů, příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR 1 481 113 Kč (5 %) a půjčka ze stejného fodnu dosáhla výše 2 962 226 Kč (10 %). Vlastní příspěvek města Česká Skalice činil 10 746 948,81.

Cílem projektu byla intenzifikace úpravny vody včetně posílení zdroje pitné vody v České Skalici za účelem zajištění kvalitní pitné vody. Realizací akce byl vytvořen předpoklad pro zásobování 5920 obyvatel pitnou vodou.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání