Cesta: Aktuality / Cena vodného a stočného pro rok 2013


Cena vodného a stočného pro rok 2013

Rada města České Skalice projednala na svém zasedání 28. 11. 2012 a rozhodla Usnesením č. 23/305/XI/2012 ponechat cenu vodného a stočného bez DPH ve stávající výši základní ceny z roku 2012 (vodné 25,20 Kč/m3, stočné 24,20 Kč/m3) s tím, že k uvedeným cenám bude účtována aktuální DPH. Od 1. 1. 2013 je DPH navýšeno o 1 % na 15 %.

 


Cena platná od 1.12013 je:

vodné – 25,20 Kč/m3   +  15% DPH …… 28,98 Kč

stočné – 24,20 Kč/m3  +  15% DPH …… 27,83 Kč

 

Vodné a stočné celkem – 49,40 Kč +  15 % DPH …… 56,81 Kč.

 

Proti cenám roku 2011 a 2012 nedochází k navýšení základní ceny vodného ani stočného. Pouze se do konečné ceny vodného a stočného nepříznivě promítne zákonné zvýšení sazby daně z přidané hodnoty v roce 2011 o 4 % a od 1. 1. 2013 o 1 %.

Ponechat cenu na stejné základní úrovni si můžeme dovolit i přes realizaci rekonstrukcí infrastrukturní sítě díky rozpočtové politice Města Česká Skalice, díky dobrému hospodaření společnosti, stabilní spotřebě pitné vody a stejnému objemu fakturovaných odpadních vod.

S přáním všeho nejlepšího v roce 2013 všem spotřebitelům za Českoskalické vodárny s.r.o., ředitel společnosti Bc. Antonín Bednář.


Jazykové verze


Vyhledávání