Cesta: Aktuality / Cena vodného a stočného na rok 2018


Cena vodného a stočného na rok 2018

Cena vodného a stočného na rok 2018V souladu s povinností dodržet výši stanovených cen na vodném a stočném, podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu vodárenské infrastruktury, Rada Města Česká Skalice na 18. schůzi konané dne 25.10.2017 projednala a schválila cenu vodného a stočného za 1000 l pitné a odpadní vody pro rok 2018 s účinností od 1.1.2018 v následující výši:


Vodné: 39,03 Kč vč. DPH (33,94 Kč bez DPH)

Stočné: 37,40 Kč vč. DPH (32,52 Kč bez DPH)

V celkové výši   76,43 Kč vč. 15% DPH (66,46 Kč bez DPH) 

Bc. Antonín Bednář, jednatel Českoskalické vodárny, s.r.o.
Ilustrační foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání