Cesta: Aktuality / Cena vodného a stočného na rok 2017


Cena vodného a stočného na rok 2017

Cena vodného a stočného na rok 2017V souladu s povinností dodržet výši stanovených cen na vodném a stočném, podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na obnovu vodárenské infrastruktury, Rada Města Česká Skalice na 18. schůzi konané dne 21. 9. 2016 projednala a schválila cenu vodného a stočného za 1000 l pitné a odpadní vody pro rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017 v následující výši:


Vodné: 37,26 Kč vč. DPH (32,40 Kč bez DPH)

Stočné: 35,82 Kč vč. DPH (31,15 Kč bez DPH)

Celková výše:  73,08 Kč vč. 15% DPH (63,55 Kč bez DPH)

Cena za vodné a stočné pro rok 2017 vychází z upravené Finanční analýzy Projektů, která je závazná, a řeší samofinancovatelnost vodárenské infrastruktury do roku 2024. Cena, do které je zahrnut pacht za pronajatý majetek, zajišťuje majiteli vodárenské infrastruktury Městu Česká Skalice povinnou akumulaci finančních prostředků, které budou použity, včetně případného zisku, výhradně na plnou udržitelnost a obnovu vodárenské infrastruktury ve městě.

Bc. Antonín Bednář, jednatel Českoskalické vodárny, s.r.o.


Jazykové verze


Vyhledávání