Cesta: Aktuality / CENA LADISLAVA ČERYCHA: Lidé si rádi počkali na podpis do krásné knihy


CENA LADISLAVA ČERYCHA

Lidé si rádi počkali na podpis do krásné knihy

Česká Skalice: V pátek 18. května v zahradě Vily Čerych úspěšně proběhl slavností podvečer, 7. ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha. Slavnost se konala u příležitosti poděkování všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nezištně přispívají svou prací nebo materiálními či finančními dary k obnově Vily Čerych a její zahrady.

Cena Ladislava Čerycha za rok 2011 byla udělena MUDr. Janu Zbytovskému z Hradce Králové za pořádání vzdělávacích kurzů, které jsou od roku 2003 pravidelně konány ve vzdělávacím středisku Vila Čerych. Cena mu byla udělena také za významnou finanční podporu k obnově původního rozária v zahradě Vily Čerych, jehož 1. etapa realizace proběhne v letošním roce.

Květnová slavnost byla těsně spjata s křtem knihy „Neobyčejný příběh Vily Čerych – Odcházení a návraty“. Knihu vydanou Centrem rozvoje Česká Skalice přišli pokřtít vzácní hosté: herec Stanislav Zindulka a filmový producent Jaroslav Bouček. „Potěšilo nás, že si přítomní knihu hned zakoupili a rádi si počkali ve frontě na podpis od autorů a přispěvovatelů knihy. Knížku kupovali jak pro sebe, tak i jako dárek pro své blízké.“ Podotkla Tereza Vaňková.

Knihu lze zakoupit v knihkupectvích a informačních centrech na území okresu Náchod.

Nadace rozvoje občanské společnosti a Centrum rozvoje Česká Skalice, pod jejíž záštitou se celá událost konala, děkuje všem, kteří se zúčastnili a strávili příjemné chvíle v malebném prostředí.

Text Tereza Vaňková, foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání