Cesta: Aktuality / Až z Karibiku do České Skalice - IFAS 2014


Až z Karibiku do České Skalice - IFAS 2014

Komorní sbor ARCADIA z Kolumbie. Ilustrační foto Renata Bouwer 2008V neděli 6. července 2014 mají posluchači mimořádnou příležitost slyšet v maloskalickém kostele Nanebevzetí Panny Marie dva vynikající zahraniční pěvecké sbory. Komorní sbor ARCADIA z Kolumbie a smíšený sbor „Ruský kánon“ z Moskvy vystoupí v České Skalici v rámci mezinárodního prestižního festivalu akademických pěveckých sborů IFAS Pardubice. Umělecká vedoucí a dirigentka Cecilia Espinoza Arango řídí Komorní sbor Univerzity EAFIT z kolumbijského Medellínu. Uměleckou ředitelkou a dirigentkou moskevského smíšeného sboru Moskevské státní univerzity kultury a umění je docentka Olga Burova, laureátka mezinárodních sborových soutěží. Jedná se o výjimečný a jediný koncert v rámci Královéhradeckého kraje.

Repertoár kolumbijského sboru ARCADIA, v němž pracuje celkem 22 zpěvaček a zpěváků, je velmi rozsáhlý. Účastní se nejvýznamnějších sborových akcí v Kolumbii i prestižních festivalů a soutěží v zahraničí. V roce 2000 získal 3. cenu v kategorii komorních sborů ve sborové soutěži Felipe Vallesiho v Mendoze (Argentina) a v roce 2002 zlatou medaili v kategorii komorních sborů a zvláštní ocenění ve folklorní kategorii v Mezinárodní sborové soutěži na řeckém ostrově Rhodos. V roce 2006 se umístil na 3. místě v kategorii komorních sborů v Mezinárodní soutěži Bély Bartóka v maďarském Debrecenu a v roce 2007 byl pozván k vystoupení u příležitosti Sborového sympozia „The Ascending Voice“, které se konalo na Peppendine Univerzitě v Los Angeles (USA). V roce 2010 zvítězil sbor Arcadia v Polyfonní soutěži v Torrevieje (Španělsko) a v roce 2012 byl vybrán jako jeden z 12 sborů k účasti na Soutěži Haralda Andersona ve Finsku.

U sboru působí dva dirigenti. Cecilia Espinosa je dirigentkou a uměleckou vedoucí Komorního sboru Arcadia. Po absolvování teorie vyučování na Univerzitě v Cambridge jí Britský koncil udělil grant k účasti na vysokoškolském programu King´s College v Londýně. V roce 1996 získala magisterskou hodnost v oboru dirigování orchestru na Harttově škole Hartfordské univerzity v Connecticutu (USA).


Cecilia Espinosa. Foto archiv Univerzita EAFIT MedellinSvou sborovou technikou a interpretací si Cecilia Espinosa vydobyla zasloužené postavení jako lektorka a vynikající pedagožka. Založila a po šest let vedla katedru hudby Univerzity EAFIT v Medellínu a v současné době pokračuje v práci na této katedře jako dirigentka a učitelka interpretačních aktivit. V roce 2000 byla jmenována ředitelkou Univerzitního symfonického orchestru. Jako hostující dirigentka spolupracovala s řadou pěveckých sborů a orchestrů v různých částech země. V roce 2004 se s velkým úspěchem zhostila pozvání k řízení Latinského symfonického orchestru v Sabaudii (Itálie). Jako dirigentka spolupracovala rovněž s Národním orchestrem Kuby a většinou orchestrů v Kolumbii, jako např. s Národním symfonickým orchestrem, Filharmonickým orchestrem v Bogotá nebo Valle symfonickým orchestrem. Po třináct sezón vedla Symfonický orchestr EAFIT, s nímž uvedla v premiéře mnoho latinsko-amerických orchestrálních děl.

Juan David Osorio je absolventem oboru skladba na Univerzitě EAFIT v Medellínu. V současné době dokončuje své magisterské studium oboru dirigování a kompozice na téže univerzitě. Od roku 2010 působí jako 2. dirigent sboru Arcadia. Jeho skladby získaly významná ocenění v Kolumbii i v zahraničí.

Druhý vynikající sbor Vám představíme v červencovém čísle Českoskalického zpravodaje.

Koncert se uskuteční v neděli 6. července od 16 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v České Skalici – Malé Skalici.

Předprodej vstupenek bude zahájen v sobotu 21. června v Regionálním informačním centru v České Skalici, třída T.G. Masaryka 33, tel. 491 453 870, mobil. tel. 773 578 112, e-mail infocentrum@ceskaskalice.cz

Koncert vedle českoskalických podnikatelů finančně podpořilo také město Česká Skalice a Královéhradecký kraj.

Za pořadatele Vás na tento výjimečný koncert zvou Jan Vlček, Luboš Adamů a Magda Bečičková

SOUVISEJÍCÍ ODKAZ:

Až z Moskvy do České Skalice – IFAS 2014Jazykové verze


Vyhledávání