Cesta: Aktuality / Alitea: Pravoslavná hudba v ženském rouchu


Alitea: Pravoslavná hudba v ženském rouchu

Kdo nepřišel, udělal chybu. Krásné zpěvy, krásné pěvkyně a krásné prostředí. V České Skalici v kostele Nanebevzetí Panny Marie a na Kuksu v kostele Nejsvětější Trojice koncertoval 9. srpna 2015 ženský pěvecký kvartet Alitea z Kyjeva s programem pravoslavných zpěvů 16. – 18. století „Světlo nestvořené“.

Koncert to byl ducha povznášející i poučný zároveň. O pravoslavné hudbě předklasicistního období se toho u nás mnoho neví. Znamennyj raspev (značkový zpěv), východní paralela k západnímu gregoriánskému chorálu, není příliš znám, stejně jako pravoslavná hudba do velké reformy Bortňanského v 18. stol. Dámy z kvartetu Alitea nám ukázaly, že i toto období má posluchačům co nabídnout, ať už jde o strofické písně či vícedílná moteta, nazvaná duchovní koncerty.

Má-li někdo pravoslavnou hudbu spojenu se hřmotným zpíváním typu Alexandrovců, musel být notně překvapen. Čtyři mladé Ukrajinky předvedly mistrovské zvládnutí programu, jehož základem nebyl přístup „silně rovná se krásně“, naopak rozehrávaly škály všemožných barev svých hlasů a pohrávaly si s kostelní akustikou od znělých pianissim i ve vysokých, technicky náročných polohách, po kultivovaném forte, aniž cokoliv z toho bylo děláno na efekt. Podřízení hudby obsahu zpívaného duchovního slova bylo příkladné a povznášející.

Proto také, pokud někdo na začátku koncertu fandil pěvkyním jen proto, že přijely z válkou a ekonomickou krizí zmítané Ukrajiny, brzy na tuto předpojatost zapomněl. Umění souboru Alitea si získalo srdce početného publika, jak o tom svědčil dlouho trvající potlesk a několik přídavků.

Je proto potřeba poděkovat organizátorům koncertů, zejména europoslanci Pavlu Svobodovi, díky jehož iniciativě a přispění mohla Alitea v Česku vystupovat. Rovněž výbornému jaroměřskému interpretu a propagátoru staré duchovní hudby Karlu Vikovi, který koncerty na Kuksu a v České Skalici zprostředkoval a finančně podpořil za umělecký zážitek, jehož význam rozhodně přesáhl hranice našeho kraje.

P. Kašpar

 

Poděkování

Ohlášenou „okurkovou českoskalickou sezónu“ příjemně rozčeřil mimořádný koncert sboru Alitea z Kyjeva, účastníka festivalu Musica Figurata v klášteře premonstrátů v Želivě.

Do východočeského kraje sbor pozval výborný interpret a propagátor barokní duchovní hudby pan Karel Vik z Jaroměře. Nečekanou nabídku na uspořádání koncertu v maloskalickém kostele jsme neodmítli i přesto, že se jednalo o druhý neplánovaný koncert, navíc v krátkém časovém limitu. Měli jsme propagační i finanční problémy, ale nelitujeme. Alitea se představila jako výborný interpret pravoslavného zpěvu. Velice rychle sbormistryně Žanna Gončarenko a její tři spoluúčinkující, Natalia Simonova, Olga Amělina, Maria Mazur rozptýlily obavy z jednotvárnosti pravoslavného zpěvu. Setkali jsme se s krásnou, procítěnou interpretací a zajímavým aranžmá. Veliký ohlas od posluchačů, kteří neváhali přijet i z okolních měst, byl toho důkazem a pro Aliteu zaslouženou odměnou.

Děkujeme proto všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli tento mimořádný koncert v tak krátké době zajistit. Dík předně patří bratru doc. JUDr. Pavlu Svobodovi, Ph.D., D.E.A., poslanci Evropského parlamentu, členu výkonné rady Evropské právní akademie (Europäische Rechtsakademie), který se významně podílel na zajištění cesty Alitei do České republiky a osobně zajistil dopravu sboru po ČR.

Dále pak děkujeme Karlu Vikovi z Jaroměře, který inicioval koncert v České Skalici a finančně jej podpořil.

Koncert, pořádaný spolu s českoskalickou římskokatolickou farností, finančně zajistili dále rodina Vlčkova, Štěpánova, Kašparova, pan Bohuslav Durek a členové zdejší organizace KDU-ČSL.

Děkujeme za obětavost a pochopení panu faráři Mons. Václavu Hegrovi a mnoha ostatním, kteří nám s šířením informací při „výpadku“ městského rozhlasu nezištně pomohli. Moc děkujeme.

Dále patří poděkování také našim mediálním partnerům rádiu Proglas, Náchodskému deníku a všem ostatním médiím, která o koncertu informovala, paní Janě a Luciášovi.

Technickým službám města děkujeme za rozvoz plechových poutačů.

Za organizátory koncertu v České Skalici

Jan Vlček
 
Foto: Jana Grécová a Alena Samková


Jazykové verze


Vyhledávání