Cesta: Aktuality / Aktuální informace o uzavřené cestě v Bažantnici


Aktuální informace o uzavřené cestě v Bažantnici

Padající kameníZ důvodu narušeného skalního opukového masivu u lesní cesty a hrozby dalších sesuvů kamenů ze skalní stěny je cesta ratibořickou Bažatnicí dočasně uzavřena.


 

Dne 1.3.2016 proběhlo jednání na MÚ v České Skalici, kde bylo dohodnuto:

  1. Každodenní monitorování nebezpečné lokality městskou policí a to kontrola přítomnosti výstražných pásek a změn ve skalním masivu.
  2. Zpracování odborného posudku zajištění skalní stěny a bezpečnosti v předmětné lokalitě ( je objednáno u firmy  Global - Geo, s.r.o., obhlídka stavu 8.3.2016, zpracování návrhu řešení do konce března 2016).
  3. Projednání dalšího postupu prací k zajištění skalní stěny s AOPK ČR - Oddělení Správa CHKO Broumovsko. 

O dalším postupu prací budou návštěvníci informováni v místním tisku a na místě samém popisem postupu jednání a prací k zajištění bezpečného průchodu.

Text a obrázek: Lesy ČR


Jazykové verze


Vyhledávání