Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Zápisy z jednání


 Zápisy z jednání zastupitelstva

Volební období 2014 – 2017

Další termíny jednání zastupitelstva:

pracovní zastupitelstvo města: 28.2.2018 v 16 hodin, 6.6.2018 v 16 hodin.

Zastupitelstvo města: 5.3.2018 v 17 hodin, 11.6.2018 v 17 hodin

Datum

Číslo zasedání

Usnesení / přílohy (formát pdf, není-li uvedeno jinak)

5.2.2018 22/2018

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 6/2017
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření číslo 2/2018

17.1.2018

 

21/2018

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 1/2018
4.12.2017 20/2017

PDF - Zápis z jednání ZM 

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 5/2017
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města Česká Skalice na rok 2018
 3. Příloha č. 3 – Čerpání FRR na pokrytí výdajů II. pololetí roku 2017
 4. Příloha č. 4 – Stanovy Svazku obcí Úpa
 5. Příloha č. 5 – Akční plán města Česká Skalice na rok 2018
23.10.2017 19/2017

PDF - Zápis z jednání ZM 

 1. Příloha č. 1 – Zřízení příspěvkové organizace Školní jídelna Česká Skalice (balíček dokumentů ve formátu zip) 
 2. Příloha č. 1 – Seznam památek k 5.6.2017
11.9.2017 18/2017

PDF - Zápis z jednání ZM 

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 4/2017
 2. Příloha č. 2 – Grantová výzva 2018
5.6.2017 17/2017

PDF - Zápis z jednání ZM 

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové opatření číslo 3/2017
 2. Příloha č. 2a – Seznam památek k 5.6.2017
 3. Příloha č. 2b – Seznam památek - vojenský hřbitov
24.4.2017 16/2017

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Uživatelský záměr Muzea Boženy Němcové v České Skalici včetně příloh (balíček dokumentů ve formátu zip) 
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření číslo 2/2017

27.3.2017

15/2017

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Autocamping Rozkoš
 2. Příloha č. 2 – Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným Českoskalické vodárny
 3. Příloha č. 3 – Rozpočtové opatření číslo 1/2017
 4. Příloha č. 4 – Účetní závěrka města Česká Skalice za rok 2016 (balíček dokumentů ve formátu zip) 
 5. Příloha č. 5 – Závěrečný účet města Česká Skalice za rok 2016 (balíček dokumentů ve formátu zip)
 6. Příloha č. 6 – Dodatek č.7 ke smlouvě o vytvoření Dobrovolného Svazku Úpa

19.12.2016

14/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 5/2016
 2. Příloha č. 2 – Dodatek ke smlouvě o úvěru - BIOTOPY
 3. Příloha č. 3 – Návrh rozpočtu města Česká Skalice pro rok 2017
 4. Příloha č. 4a – Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností
 5. Příloha č. 4b – Dopis hostinským
 6. Příloha č. 4c – Zpráva Policie ČR
 7. Příloha č. 5 – Akční plán 2017
 8. Příloha č. 6a – Plán odpadového hospodářství města Česká Skalice - průvodní zpráva
 9. Příloha č. 6b – Plán odpadového hospodářství města Česká Skalice - finální úprava
 10. Příloha č. 6c – Sdělení KÚ KHK K „Plánu odpadového hospodářství města Česká Skalice“
 11. Příloha č.7 – Jednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice
19.9.2016 13/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 4/2016
 2. Příloha č. 2a – Grantová výzva 2017
 3. Příloha č. 2b – Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Česká Skalice – granty pro děti a mládež pro rok 2017
18.7.2016 12/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 3/2016
 2. Příloha č. 2 – Zůstatek rezervy po započtení RZ číslo 3/2016
20.6.2016 11/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Centrální park na Husově náměstí varianta v2
 2. Příloha č. 2 – Zůstatek rezervy po započtení RZ číslo 2/2016
 3. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 2/2016
 4. Příloha č. 3 – Odpis nedobytných pohledávek
 5. Příloha č. 4 – Seznam památek - rozšíření
14.3.2016 10/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Zůstatek rezervy po započtení RZ č. 1/2016
 2. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2016 č. 1/2016
 3. Příloha č. 2 – Jednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice
 4. Příloha č. 3 – Zřízení dozorčí rady ATC Rozkoš
1.2.2016 9/2016

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 7/2015
21.12.2015 8/2015

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 6/2015
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města Česká Skalice na rok 2016
 3. Příloha č. 3a – Akční plán 2016
 4. Příloha č. 3b – Náklady celkem z rozpočtu města dle oblastí - r. 2016
 5. Příloha – Vyjádření Petra Fejfara
9.11.2015 7/2015

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 5/2015
 2. Příloha č. 2 – Výběrové řízení k poskytnutí finanční podpory z grantového programu pro děti a mládež v České Skalici na rok 2016
21.9.2015 6/2015

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 4/2015
 2. Příloha č. 2 – Mapa lokality Adam
29.6.2015 5/2015

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Obecně zázvazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných pdobných her na celém území obce 
 2. Příloha č. 2 a) – Strategický plán rozvoje Města Česká Skalice do roku 2030 - aktualizovaná verze, květen 2015
 3. Příloha č. 2 b) – Strategický plán rozvoje Města Česká Skalice do roku 2030 - aktualizovaná verze, květen 2015 - tabulková část
 4. Příloha č. 3 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 3/2015
 5. Příloha č. 4 – Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice
 6. Příloha č. 5 – Jednací řád osadních výborů
30.3.2015  4/2015 

PDF - Zápis z jednání ZM

 

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 2/2015
 2. Příloha č. 2 – Seznam památek v katastru města Česká Skalice
9.2.2015 3/2015

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 4/2014
 2. Příloha č. 2 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2015 č. 1/2015
15.12.2014 2/2014

PDF - Zápis z jednání ZM

 1. Příloha č. 1 – Rozpočtové změny schváleného rozpočtu pro r. 2014 č. 3/2014
 2. Příloha č. 2 – Rozpočet města na rok 2015
 3. Příloha č. 3 – Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2018
10.11.2014 1/2014

PDF - Zápis ustavovujícího  z jednání ZM

Výpisy usnesení za volební období 2014 - 2018

Zápisy za volební období 2010 - 2014 v archivu


Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze