Cesta: Naše město / Muzea a památky / UPM – Muzeum textilu


UPM – Muzeum textilu


Adresa: 

Maloskalická 123

552 03 Česká Skalice

Telefon:  491 452 933
E-mail: textilmuz@atlas.cz
Web: www.upm.cz

Uměleckoprůmyslové museum - Muzeum textilu Česká Skalice

Muzeum textilu v České Skalici je jediným českým muzeem specializovaným na historii textilní výroby. Jeho expozice a sbírky představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví, zvláště textilního tisku, v České republice i v zahraničí. Založeno bylo roku 1936 u příležitosti „Tekstilní a krajinské výstavy“ve Dvoře Králové nad Labem. Od 1.1.2008 je muzeum pobočkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

Po mnoholetém bezvýsledném úsilí o získání vhodných stálých prostor pro uložení a instalaci sbírek ve Dvoře Králové pro ně byla v letech 1980-1990 zrekonstruována část bývalého kláštera v České Skalici. V letech 1987–1990 byla vybudována a v květnu 1990 zpřístupněna rozsáhlá muzejní expozice.

Muzejní expozice je věnována rukodělné i průmyslové textilní výrobě, tradicím bavlnářské výroby a historii textilních tiskáren ve východních Čechách, spolupráci výtvarných umělců (M. Alše, J. Čapka, K. Svolinského, A. Fišárka, J. Trnky a dalších) s textilním tiskem, fragmentům tkanin křesťanských potomků starých Egypťanů - Koptů a dělnickému hnutí v kartounkách a textilních tiskárnách v letech 1781-1897. Součástí expozice je zařízení dílny modrotiskaře, vzorkaře a rytce tiskacích válců, provozuschopný tkalcovský stav, perotina, válcový tiskací stroj a stůl pro mechanizovaný filmový tisk.

Přístupné expozice Muzea textilu

 • Bavlnářství ve východních Čechách
 • Textilní tiskárny v Čechách
 • Spolupráce výtvarných umělců s textilním tiskem
 • Z historie textilní výroby v českých zemích do konce 18. století
 • Tradiční textilní suroviny českých zemí.  Len, jeho příprava k dalšímu zpracování, předení, příprava ke tkaní, tkaní a zušlechťování
 • Nejstarší doklady textilní výroby ve světě – koptské textilie
 • Z historie textilního tisku a vzorkařství
 • Z historie modrotisku
 • Z historie textilního tisku a pomocných technologií v manufakturách a továrnách
 • Perotinový tisk a dělnické hnutí v kartounkách a textilních tiskárnách (1781–1917)
 • Rytí tiskacích válců
 • Strojní tisk válcový
 • Filmový tisk, výroba šablon pro filmový tisk a tisk střikem


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze