Cesta: Naše město / Kultura / Kulturní kalendář


Kulturní kalendář

2017

Informace o jednotlivých akcích: kultura-sport@ceskaskalice.cz nebo na telefonním čísle 491 490 035.

Změna programu vyhrazena!

Datum, časAkce

09.12.2016 - 31.03.2017

17.00

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

Výstava spolku Ateliér: ADVENT

VERNISÁŽ VÝSTAVY: ADVENT

Přijměte srdečné pozvání na vernisáž výstavy „Advent“ z dílny výtvarného spolku Ateliér. Tvorba spolku je zaměřena na kresbu, malbu, grafiku a mnoho dalších technik. Výstava zaměřená na adventní dobu bude ode dne vernisáže do konce března 2017 umístěna v prostorách vestibulu knihovny a v oddělení pro dospělé.

10.02.2017 - 02.04.2017

Kde: výstava v galerii Luxfer

JAN MAHR

Charakteristikou fotografií Jana Mahra (*1977) je zobrazení běžných domácích předmětů na převážně bílém pozadí. Tento banální popis však zdaleka nevystihuje jak jejich specifickou formu, tak víceznačný obsah. V cyklu Soft (2008) tak autor vytvořil kompozice z drogistického zboží (například z vatových tyčinek), dosahujících až podoby lyrické abstrakce. Série Synthetic (2010) je dalším „portrétem věcí“, již ne v sestavách, ale samostatně, kdy jednotlivé artefakty zabírají téměř celou plochu obrazu (hovořit o Mahrově pojetí jako o malířském je přitom zcela na místě, neboť se k médiu fotografie dostal právě přes dlouholeté studium malby.). Mahrovy snímky jsou tematicky rozkročeny nad reklamní fotografií, marketingovou produkcí, konzumem, osobitou estetikou věcí a poetikou obyčejnosti. Autor žije a pracuje v Českých Budějovicích, působí jako středoškolský pedagog v Českém Krumlově. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. února 2017 od 19 hodin. Galerie je otevřená každý pátek od 16 do 19 hodin nebo po dohodě na tel. 734 260 618.

16.02.2017 - 31.03.2017

Kde: v Regionálním informačním centru

KNIHOVNA 2016

Prezentace kulturní činnosti knihovny pro dospělé a děti z minulého roku. Výstava potrvá do konce března.

01.03.2017 - 29.03.2017

15.30 - 17.00

Kde: ve Středisku volného času Bájo

PATCHWORK

středy 1., 15. a 29. března 2017 Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první březnové lekci se naučíme šít vzor na papír, ve druhé vzor ze zbytků SCRAP a ve třetí tzv. "moderní patchwork". Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.

02.03.2017 - 04.05.2017

14.00 - 16.00

Kde: v Regionálním informačním centru

Zápis do tanečního kurzu 2017

Letošní taneční kurz proběhne v českoskalické sokolovně od září 2017. Zápis proběhne v Regionálním informačním centru v České Skalici těchto termínech:

03.03.2017 - 29.03.2017

18.00

Kde: v galerii Fortna SVČ Bájo

VERNISÁŽ VÝSTAVY ČESKOSKALICKÁ PALETA 2017

Své práce společně vystavují amatérští výtvarníci, kteří v České Skalici a okolí bydlí, pracují nebo jsou příznivci města Česká Skalice. Vystavené práce můžete v galerii Fortna zhlédnout do 29. března 2017.

24.03.2017

17.00

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

JARMILA ZÁRUBOVÁ A HANA HARANTOVÁ: PRŮŘEZ TVORBOU

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy zakladatelek Výtvarného spolku Ateliér paní Zárubové a paní Harantové. Jejich díla budou ke zhlédnutí do června.

28.03.2017

17.00

Kde: v budově I. stupně ZŠ

POBOČKA ZUŠ SLAVÍ 10 LET

Zahájíme oslavy otevřením stálé výstavy o činnosti pobočky na chodbě školy, na slavnostní vernisáži vystoupí soubor Fukando. 29. 3. od 9 do 17 hodin si můžete přijít prohlédnout prostory pobočky i novou výstavu v rámci Dne otevřených dveří. Přijďte se podívat, kam se děti docházejí hrát, zpívat, tančit a hrát divadlo už celé desetiletí!

31.03.2017

Kde: u Vily Čerych

OTEVÍRÁNÍ ZAHRADY

Otevírání zahrady a výstava historických fotografií s programem o Ladislavu Čerychovi.

31.03.2017

18.00 - 22.00

Kde: v městské knihovně

RADOVÁNKOVÁNÍ PŘI NOCI S ANDERSENEM

Dětské oddělení knihovny se každoročně připojuje k akci Noc s Andersenem, která probíhá nejen v naší republice, ale i za jejími hranicemi. Partnerem v letošním pohádkovém nocování jsou hrdinové komiksového časopisu Čtyřlístek. Při této příležitosti byl vydán Čtyřlístek speciál v ceně 30,- Kč, který jsme pro naše návštěvníky zajistili. Z Andersenovy tvorby si připomeneme pohádku Císařovy nové šaty, od jejíhož prvního publikování uplyne v dubnu 180 let. V rámci programu přivítáme dva hosty. Přečteme a vyhodnotíme pohádky, které rozdáme dětem předem v rámci knihovnického minima. Pohádky jsou bez konce a každé dítě je dle své fantazie dovypráví a odevzdá v knihovně do 24. března 2017. Dále máme připraveny hry se soutěžemi a naše slané a sladké pohoštění rovněž nebude chybět. Tentokrát je večer prodloužen do 22.00 hodin. S sebou si děti přinesou dostatek pití, něco na společný hodovní stůl a 30,- Kč na časopis. Srdečně zveme všechny zvídavé děti.

31.03.2017 - 28.05.2017

Kde: v Galerii Luxfer

SVÄTOPLUK MIKYTA

Název nejnovější publikace Svätopluka Mikyty (*1973) je Homo viator – člověk – cestovatel. Právě pojem světoběžník a multikulturní člověk vystihuje Mikytu nejlépe; je neustále na cestách a vystavuje svá díla po celé Evropě. Jeho produkce je však hluboce zakořeněna v domácí, slovenské tradici. Těžištěm Mikytovy tvorby je však práce s nalezeným materiálem – převážně s obrazovým doprovodem knih z období socialismu, které získává v antikvariátech a bazarech. S reprodukcemi manipuluje a graficky do nich zasahuje. Vznikají tak „překresby“ či „re-portréty“ s novým vizuálním nábojem a ideovým obsahem. Vedle otázek po hledání identity a ukotvení jedince v dějinách lze Mikytovo dílo vnímat také jako komentář k sociopolitické situaci postkomunistické společnosti. Svätopluk Mikyta je laureátem Ceny Oskára Čepana za rok 2009 a působí jako vedoucí ateliéru grafiky na brněnské FaVU. Je také spoluorganizátorem důležitého lokálního uměleckého centra Banská ST A NICA v Banské Štiavnici. Vernisáž výstavy se uskuteční 31. března 2017 od 19 hodin. Galerie je otevřená každý pátek od 16 do 19 hodin nebo po dohodě na tel. 734 260 618. www.galerieluxfer.cz

31.03.2017

14.00 - 19.00

Kde: ve Vile Čerych

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z VILY ČERYCH: DŮM A ZAHRADA V PROMĚNÁCH ČASU

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z VILY ČERYCH: DŮM A ZAHRADA V PROMĚNÁCH ČASU

Zajímá Vás, kdo byli Čerychovi? Jak vypadala vila v proměnách času? Jak zahrada? Přijďte na výstavu historických fotografií Vily Čerych a rodiny Čerychových. Výstava bude doplněna povídáním o domě, jeho historii a jeho majitelích. Dozvíte se třeba o Ladislavu Čerychovi, významném českoskalickém rodákovi, který byl mimo jiné u založení studijního programu ERASMUS. Zajímavé vyprávění zpestří vzpomínky pozvaných pamětníků. Hlavní program začíná v 17 hodin. Kavárna bude pro Vás otevřena po celou dobu akce. Vstupné dobrovolné.

01.04.2017

19.00

Kde: v českoskalické sokolovně

PANÍ COLOMBOVÁ ZASAHUJE ANEB KAM ZMIZEL TEN DIAMANT

Lord Ham-milk-ton zakoupí do své sbírky vzácný diamant zvaný Růžový ptakopysk, který je však následujícího dne překvapivě odcizen. Na základě tohoto zjištění se rozhodne spolu se svým komorníkem Jamesem sezvat na své anglické panství všechny věhlasné detektivy. Přes hojný počet rozeslaných pozvánek se vrátí pouze jediná kladná odpověď od poručíka Colomba, z kterého se po příjezdu vyklube jeho žena Margaret. Pátrání komplikuje fakt, že jeden z podezřelých diamant skutečně ukradl, další dva se jen domnívají, že ho ukradli, a ostatní nemají vůbec žádné alibi. Ale to už bychom prozradili příliš. Předprodej vstupenek bude v IC Česká Skalice zahájen 20.3.2017.

02.04.2017

14.00

VYNÁŠENÍ ZIMY 2017

Na Smrtnou neděli dopoledne budou děvčata z folklorního souboru Barunka obcházet s lítem obyvatele České Skalice s přáním hezkého jara a s koledou. Odpoledne ve 14 hodin vyjde průvod v čele s Mořenou – Zimou z Husova náměstí. Pokud bude hezké počasí, půjde průvod bažantnicí do Ratibořic k Viktorčině splavu, kde bude Mořena odstrojena a utopena v řece Úpě (po cestě se mohou k průvodu přidat další zájemci, u zámku přibližně v 15 hodin). V případě nepříznivého počasí utopíme Zimu u maloskalické tvrze u Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

03.04.2017 - 28.04.2017

Kde: v galerii Fortna SVČ Bájo

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ „NA CESTÁCH“

Své práce vystavují děti z výtvarných kroužku SVČ Bájo, které pracují pod vedením Mgr. Martiny Horké. Vernisáž se uskuteční v pondělí 3. dubna 2017 od 16 hodin.

11.04.2017

15.00 - 16.30

Kde: v městské knihovně

RADOVÁNKOVÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

Velikonoční svátky slavíme každoročně v jiném termínu v rozmezí od 22. března do 25. dubna. Společně s dětmi si je připomeneme a popovídáme si o historii oslav a dodržovaných či opomíjených tradicích. Atmosféru svátků jara nám dokreslí ukázky nádherných krojů z folklorních slavností. Zbylý čas vyplníme soutěžemi a knižními novinkami. S sebou si děti vezmou pití. Těšíme se na všechny milé návštěvníky.

12.04.2017

15.30 - 17.00

Kde: v SVČ Bájo

PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první dubnové lekci nás čeká tzv. "moderní patchwork"a ve druhé „volné křivky“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.

12.04.2017

18.00

Kde: ve Vile Čerych

PUTOVÁNÍ OSTROVEM SRÍ LANKA

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum Vás provedou nejprve po jihozápadním pobřeží plném nádherných pláží a buddhistických staveb a poté zamíří na centrální vrchovinu tohoto překrásného ostrova. Uvidíte, jak roste a sklízí se čaj na plantážích, projdeme se chrámem Buddhova zubu v Kandy, vystoupáme po žebřících na 300 metrů vysokou Lví skálu Sigiriya a v Pinnawelle uvidíte sloní stádo valící se skrze město k odpolední koupeli v řece. Přednáška je završena nočním výstupem s převýšením 2000 metrů za východem slunce na posvátné hoře Sri Pada. Na přednášku se, prosím, hlaste předem na telefonním čísle 773 966 939, a to nejdéle do pátku 7. dubna. Vstupenky jsou k vyzvednutí v Regionálním informačním centru v České Skalici. Kavárna bude pro Vás otevřena od 17 hodin. Vstupné 90 Kč.

13.04.2017

VÝLET O VELIKONOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Středisko volného času Bájo zve děti na VÝLET DO AQUACENTRA V PARDUBICÍCH, kde nás čeká 102 metrů dlouhý tobogan, trojitá skluzavka, horolezecká stěna nad vodou a další atrakce. Podrobné informace získáte a přihlásit se můžete na čísle 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju. Cena: 270 Kč. Počet míst omezen.

14.04.2017 - 17.04.2017

10.00 - 16.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

KERAMIKA PRO VELIKONOČNÍ HODOVÁNÍ

Na začátku turistické sezóny 2017 vás srdečně zveme k návštěvě jedenáctého ročníku prodejní výstavy užitkové a dekorativní keramiky z dílny Petry Bláhové. Výstava se bude konat v běžně nepřístupných prostorách barokních zámeckých sklepení. Vinotéka Pavlíny a Petra Mocových zde rovněž představí Vinařství Čech z Tvrdonic. Jednotné vstupné 20 Kč, děti do 15 let zdarma. Vstupenky na prohlídku zámeckých interiérů se prodávají za běžné vstupné. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice.

14.04.2017 - 16.04.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

SRAZ FRANCOUZSKÝCH BULDOČKŮ

15.04.2017

16.00 a 17.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK A HISTORICKÝCH SÍDEL 2017: PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Dvakrát v roce ožívají ve vyprávění během procházky zámkem málo známé, nebo již zapomenuté děje, příběhy a osudy ze života obyvatel zámku a jejich příbuzenstva. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita prohlídky maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek, prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Jednotné vstupné 130 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hod), e-mail: info@zamekratiborice.cz. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice.

20.04.2017

17.00

Kde: ve Vile Čerych

GRUZIE – ZEMĚ KONTRASTŮ

Rozhlasová reportérka a fotografka Jiřina Mužíková před časem navštívila Gruzii. Čeká vás promítání fotografií a vyprávění o zemi s nejstaršími křesťanskými kláštery, pohostinných lidech, krásné krajině a městech plných kontrastů. Kavárna bude pro vás otevřena již od 16.30 hodin. Vstupné 60 Kč.

21.04.2017

18.00 - 20.00

Kde: v ateliéru SVČ Bájo

KERAMICKÁ DÍLNA

Zveme děti i dospělé na keramický kurz. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci vytvořit misky, hrnky, hodiny, talířky nebo výrobek dle vlastní fantazie, případně podle návrhu, který si přinesete či který Vám poskytne lektorka. Všechen pracovní materiál bude k dispozici. Cena kurzu 80 Kč, děti 40 Kč. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 20.4.2017. Počet míst omezen.

21.04.2017

18.00 - 21.00

Kde: v městské knihovně

RADOVÁNKOVÁNÍ S HISTORIÍ

Při loňské Noci s Andersenem byla naším hostem spisovatelka paní Věra Vlčková. Zmínila se při svém povídání o nově připravované knize Květen 1945 v České Skalici – bitva o město. Děti toto téma zaujalo. Zmíněná kniha byla pokřtěna v knihovně v říjnu 2016 a byl promítnut dokument z konce války v našem městě. Do dubnového pořadu Radovánkování jsme paní Vlčkovou pozvali a budeme si o knize vyprávět, číst z ní některé výpovědi obránců města a společně si promítneme zajímavý snímek. Ukážeme dětem statečnost dědů a pradědů dnešních mladých lidí ve Skalici, kteří se nebáli postavit německému vojsku a chránit město a jeho obyvatele před násilím. Součástí večera budou hry a slané a sladké pohoštění. S sebou si děti přinesou pití a dobroty na společný hodovní stůl.

21.04.2017

17.00 - 20.00

Kde: ve Vile Čerych

Relaxační malování „SÍLA STROMU“

Pravidelná dávka relaxace malováním s Danou Činčarovou, tentokrát na téma síla stromu. Zvládne to každý i bez výtvarných zkušeností. V případě zájmu si rezervujte místo na tel. 730 127 885. Kurzovné činí 350 Kč a výtvarné pomůcky 100 Kč, pokud nemáte vlastní.

23.04.2017

17.00

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy

JARNÍ KONCERT ŠTUDÁKŮ 2017

Na programu budou klavírní skladby známých skladatelů. Účinkují studenti Hudební katedry Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové.

26.04.2017

18.00

Kde: v oddělení dospělých městské knihovny

MALTA OČIMA PETRA VOLDÁNA

Podvečerní beseda spojená s promítáním bude předpremiérovou „ochutnávkou“ nejnovější série České televize z cyklu Postřehy odjinud. Dlouholetý rozhlasový reportér a zahraniční zpravodaj natočil se štábem ČT Ostrava už šesté pokračování jednoho z nejoblíbenějších televizních cestovatelských pořadů. Tentokrát vám odhalí tajemství „Maltských perel“, podíváte se s ním z očí do očí „Loděk s božíma očima“, dovíte se, proč kostelní hodiny na Maltě neukazují přesný čas a zavítáte také do „Slepé uličky Adiny Mandlové“. Navíc uslyšíte, proč je skoro doma ve Zlíči a co má společného s celým regionem... Doporučujeme rezervovat si místa předem na telefonním čísle 734 155 855 nebo na emailové adrese knihovna@ceskaskalice.cz.

26.04.2017

15.30 - 17.00

Kde: v SVČ Bájo

PATCHWORK

Kurz je vhodný pro všechny (děti i dospělé), kteří umí šít v ruce nebo na šicím stroji. V první dubnové lekci nás čeká tzv. "moderní patchwork"a ve druhé „volné křivky“. Seznam potřebného materiálu si můžete vyzvednout v Báju nebo vám ho zašleme na vámi sdělenou e-mailovou adresu. Cena kurzu 60 Kč, děti 40 Kč.

28.04.2017

18.00 - 20.00

Kde: v SVČ Bájo

SETKÁNÍ V ATELIÉRU

V pohodovém výtvarném kurzu pro tvořivé zájemce (pro začátečníky i pokročilé výtvarníky bez rozdílu věku) se budeme věnovat technice ZENTANGLE. Vyzkoušíme si jednotlivé tvary a možnosti, které si poskládáme do různých obrazců. Zentanglové vzory mají široké využití od malých obrázků po velké obrazy. Kresbu lze použít jako základ pro další tvorbu, můžete si vytvořit vlastní relaxační omalovánky nebo mandaly. Všechen potřebný materiál bude k dispozici. Cena kurzu: 40 Kč dítě, 80 Kč dospělý. Na kurz se hlaste prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 27.4.2017.

29.04.2017

10.00 - 16.00

Kde: v Babiččině údolí

DEN ZEMĚ ANEB RATIBOŘICKÉ OVČÁCKÉ SLAVNOSTI 2017

Tradiční osvětová akce, při které bude prezentována činnost chovatelů, řemeslníků, výrobců potravin a dalších. Akce se koná za každého počasí.

29.04.2017

13.00 - 18.00

Kde: v SVČ Bájo

RELAXAČNÍ ODPOLEDNE

Náplní odpoledne bude meridiánové cvičení, nácvik reflexní terapie, posilovací cviky problematických partií, uvolňovací cviky zaměřené na pohybové problémy, praktické ukázky některých dalších přírodních preventivních a léčebných postupů – vše pod vedením zkušené lektorky MUDr. Renaty Měřínské. S sebou si vezměte karimatku, pohodlný oděv na cvičení, teplé ponožky, ručník, dostatek tekutin. Cena 200 Kč; počet míst je omezen, hlaste se prosím formou SMS na číslo 604 187 325, e-mailem na adrese info@svcbajo.cz nebo osobně v Báju do 28.4.2017.

30.04.2017

26. LET ČARODĚJNIC SKALICÍ

Průvod čarodějnic se vydá v 18 hodin z Husova náměstí do Autokempu Rozkoš, kde bude asi v 19 hodin zapálena vatra. K dispozici bude malý ohýnek na opékání buřtů. Zpátky poletí malé čarodějnice a čarodějové po setmění za svitu lampionů.

05.05.2017 - 07.05.2017

Kde: večerní komponovaný pořad na zámku v Ratibořicích

SOIRÉE U VÉVODKYNĚ ZA SVITU SVÍCÍ

Výjimečně, pouze během těchto mimořádných prohlídek, budete mít možnost spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před 200 lety. V průběhu procházky po večerním zámku se dozvíte mnoho zajímavého o tom, jak probíhal večer a čím se v minulosti svítilo na šlechtickém sídle a zažijete také jedno příjemné překvapení. Na závěr pro vás bude připraveno posezení u šálku černé kávy a jablečného závinu. Délka prohlídky cca 30 až 40 minut. Kapacita prohlídky je omezena na maximálně 20 osob. Vzhledem k pozdním časům prohlídek, prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Začátky prohlídek: ve 20.30 a ve 21 hodin, v případě vyššího zájmu možno i ve 21.30 hodin. Jednotné vstupné 150 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hod), e-mail: info@zamekratiborice.cz. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice.

08.05.2017

15.00

Kde: na městském hřbitově

PIETNÍ AKT

Slavnostní pocta u hrobu padlých hrdinů na místním hřbitově u příležitosti 72. výročí ukončení II. světové války.

13.05.2017

10.00

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2017

26.05.2017 - 18.05.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

SEAT SRAZ 2017

27.05.2017

18.00

Kde: ve Vile Čerych

CENA LADISLAVA ČERYCHA 2017

27.05.2017

13.00

Kde: v ratibořické Bažantnici

POHÁDKOVÝ LES 2017

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

02.06.2017 - 04.06.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

RATIBOŘICKÝ POJEZD VOZÍČKÁŘŮ 2017

Tak jako každoročně se o tomto prvním červnovém víkendu sejdou na Rozkoši těžce zdravotně postižení – vozíčkáři z celé republiky na akci nazvané Ratibořický pojezd vozíčkářů. Letos se uskuteční již 36. ročník této pravidelné víkendové akce, při níž účastníci absolvují jízdu na 10 km, která je zavede do malebného Ratibořického údolí. Zde jsou pro ně připraveny doplňkové soutěže, které jsou voleny tak, aby je mohl absolvovat každý bez rozdílu postižení. Celou akci zakončí účastníci sobotní diskotékou v restauraci „Na Pláži“ a po nedělním vyhlášení výsledků se rozjedou do svých domovů.

06.06.2017 - 10.06.2017

Kde: v Babiččině údolí

ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC 2017

Postavy, důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Vstupné na zámek dle ceníku vstupného, platného pro rok 2017. Vstup do Rudrova mlýna 40 Kč, senioři nad 65 let 35 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Od úterý do pátku pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky! Upozorňujeme na možnost předchozího objednání i pro jednotlivce na sobotu 10.6. V neděli 11.6. se program nekoná! Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hod), e-mail: info@zamekratiborice.cz. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice.

11.06.2017

13.00 - 17.00

Kde: ve Vile Čerych

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2017

16.06.2017 - 18.06.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

ZÁVODY AGILITY

05.07.2017

18.30 a 20.00

Kde: v Rudrově mlýně v Ratibořicích

JAK SE HOLKY UHLÍŘOVY V PEKLE NAPRAVILY

Pohádkové divadelní představení se bude konat v pohádkovém prostředí Rudrova mlýna. Představení je určeno především pro malé diváky a předchází mu krátká férie na téma „Divadlo je…“. Účinkuje Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov. Režie Rostislav Hejcman. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Vstupné 60 Kč, děti 40 Kč. Věnujte pozornost následujícím informacím. Představení se koná ve mlýnici, uvnitř Rudrova mlýna. Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 5.6.2017.

05.07.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

SUMMER X FEST 2017

07.07.2017 - 09.07.2017

Kde: u restaurace Tropical

TROPICKÁ CHARITATIVNÍ POUŤ 2017

Již 11. ročník! Celodenní odpočinkový program bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Akce je zastřešena, koná se za každého počasí. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. Dětský den, malování na obličeje, pouť s extrémními atrakcemi, vystoupení kouzelníků, vyhlídkové lety helikoptérou, barmanská a ohnivá show, letecká show, automobiloví veteráni, obří tříkolky… Celý víkend nebudou chybět denní a noční ohňostroje, divadla pro děti i dospělé. Přijďte si prostě jen odpočinout, pobavit a hlavně pomoct dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.

15.07.2017

20.30

Kde: na zámku v Ratibořicích

VIII. RATIBOŘICKÉ NOCTURNO

Účinkuje Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA z Pardubic. Umělecký vedoucí Daniel Chráska. Podmanivé kouzlo letního večera v zámeckém parku doplní líbezné melodie pozdně barokní a klasicistní hudby v dobové interpretaci. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstup pouze z parkoviště. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve vstupní hale zámku.

26.08.2017

20.00 - 23.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

HRADOZÁMECKÁ NOC 2017

Přijďte navštívit romantický Rudrův mlýn v Babiččině údolí, poprvé mimořádně ve večerních hodinách! Můžete si prohlédnout večerně osvětlené prostory mlýna, vyslechnout vystoupení Lidové muziky Šmikuranda a na zahradě vedle mlýna ochutnat něco z tradiční lidové kuchyně. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 40 Kč. Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

08.09.2017 - 10.09.2017

9.00 - 17.00

Kde: v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ

Tradiční výstava jiřinek s doprovodným kulturním programem. Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí. Objednávkový prodej hlíz. Občerstvení v muzejní kavárně.

10.09.2017

13.00 - 18.00

Kde: ve Vile Čerych

DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2017

16.09.2017

16.00 - 17.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017: PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Dvakrát v roce ožívají ve vyprávění během procházky zámkem málo známé během procházky zámkem málo známé, nebo zapomenuté děje, příběhy a osudy ze života majitelů zámku a jejich rodinných příslušníků. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita prohlídky maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek, prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 130 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz

01.10.2017

14.00

Kde: ve Vile Čerych

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY NA STROMECH

07.10.2017 - 08.10.2017

9.00 - 16.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

PODZIM V RATIBOŘICÍCH 2017

V Ratibořicích vás na podzim okouzlí nejen pestrobarevný park. Půvabné jsou v této době rovněž zámecké interiéry, zaplněné nápaditou podzimní výzdobou a vůněmi právě sklizeného ovoce. Zároveň si v těchto dnech nenechte ujít návštěvu romantického prostředí běžně nepřístupných zámeckých sklepení, ve kterých naleznete další část bohaté podzimní výzdoby. Atmosféru knížecích štvanic a honů vám připomenou vystoupení Žesťového sdružení Náchod. Přijďte a sami objevíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim! Po prohlídce se zkušeným průvodcem na vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Vstupné dle ceníku vstupného platného pro rok 2017. Podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz.

13.10.2017

16.00

Kde: ve Vile Čerych

DÝŇOVÁNÍ PO ČESKU 2017

21.10.2017

14.00

Kde: ve Vile Čerych

SLAVNOST STROMŮ 2017

28.10.2017

10.00

Kde: u pomníku legionářů na třídě T. G. Masaryka

PIETNÍ AKT

Zástupci městského úřadu a spolků položí květiny u příležitosti 99. výročí vzniku samostatné československé republiky (28. října 1918).

17.11.2017

15.00

Kde: na Husově náměstí

SETKÁNÍ U KAŠNY

Město Česká Skalice vás zve na tradiční setkání u kašny při příležitosti 28. výročí listopadových událostí v roce 1989.

19.11.2017

17.00

Kde: v českoskalické sokolovně

PODZIMNÍ KONCERT

Novoměstská filharmonie a Chrudimská komorní filharmonie.

02.12.2017

9.00 - 17.00

Kde: ve Vile Čerych

VÁNOČNÍ TRHY A MIKULÁŠ

03.12.2017

17.00

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

ADVENTNÍ KONCERT 2017

Podrobnosti včas zveřejníme

07.12.2017 - 09.12.2017

9.00 - 16.00

Kde: v kuželníku u Panského hostince

ADVENT V RATIBOŘICÍCH VE STAROČESKÉM HÁVU 2017

07.12.2017 - 10.12.2017

9.00 - 16.00

Kde: v Babiččině údolí

KNÍŽECÍ VÁNOCE NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH & ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ 2017

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů vás seznámíme s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století. Ve vstupní hale bude pro vás připraveno posezení v zámecké kavárně. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý adventní trh, kde můžete zároveň posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Vstupné na zámek 70 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Vstupné do Rudrova mlýna 40 Kč, senioři nad 65 let 35 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Ve čtvrtek a v pátek pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky! Doporučujeme předchozí rezervaci i na sobotu a neděli pro jednotlivce! Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz.

09.12.2017

17.00

Kde: na zámku Ratibořice

ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU 2017

Účinkuje Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř, sbormistr Pavel Smékal. V programu vánočního koncertu zazní tradiční i málo známé melodie českých i evropských Vánoc. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 13.11.2017.


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...