Cesta: Naše město / Kultura / Kulturní kalendář


Kulturní kalendář

2017

Informace o jednotlivých akcích: kultura-sport@ceskaskalice.cz nebo na telefonním čísle 491 490 035.

Změna programu vyhrazena!

Datum, časAkce

- 30.06.2017

Kde: výstava ve vstupní chodbě městské knihovny

POHÁDKA S OTEVŘENÝM KONCEM

Žáci prvního stupně ZŠ a speciálních tříd českoskalické školy a žáci studnické základní školy se v měsíci březnu zúčastnili vyhlášené akce dovyprávět pohádku s otevřeným koncem. Téměř padesát půvabných pohádek je vystaveno v knihovně. Přijměte pozvání na výstavu, která do konce června krášlí vstupní chodbu knihovny.

24.03.2017 - 15.06.2017

17.00

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

JARMILA ZÁRUBOVÁ A HANA HARANTOVÁ: PRŮŘEZ TVORBOU

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy zakladatelek Výtvarného spolku Ateliér paní Zárubové a paní Harantové. Jejich díla budou ke zhlédnutí do června.

31.03.2017 - 28.05.2017

Kde: v Galerii Luxfer

SVÄTOPLUK MIKYTA: Zdroj

Svätopluka Mikytu (*1973) nejlépe charakterizuje pojem světoběžník. Po studijních stážích ve Stuttgartu, Berlíně a jiných městech vystavuje svá díla po celé Evropě, je neustále na cestách se zavazadlem plným uměleckých artefaktů. Přesto je však jeho produkce hluboce zakořeněna v domácí, slovenské tradici, jejíž lokální motivy se v ní často objevují. Těžištěm Mikytovy tvorby je však práce s nalezeným materiálem – převážně s obrazovým doprovodem knih z období socialismu, které získává v antikvariátech a bazarech. S reprodukcemi manipuluje a graficky do nich zasahuje. Vznikají tak „překresby“ či „re-portréty“ s novým vizuálním nábojem a ideovým obsahem. V Galerii Luxfer vytvořil lokálně citlivou a precizní instalaci, v níž naplno využil své principy řemeslné dovednosti a plné estetizace objektu. Sbírka uměleckých monografií, rozvěšených v prostoru galerie se díky grafickému zásahu proměnila v barevnou řadu vizuálních artefaktů. K místnímu kontextu se autor vztáhl užitím figurálního ornamentu kované mříže, kterou objevil ve sklepení domu, v němž se nachází galerie. Vedle otázek po hledání identity a ukotvení jedince v dějinách lze Mikytovo dílo vnímat také jako komentář k sociopolitické situaci postkomunistické společnosti. Svätopluk Mikyta je laureátem Ceny Oskára Čepana za rok 2009 a působí jako vedoucí ateliéru grafiky na brněnské FaVU. Je také spoluorganizátorem důležitého lokálního uměleckého centra Banská ST A NICA v Banské Štiavnici. Galerie je otevřená každý pátek od 16 do 19 hodin nebo po domluvě na tel 734 260 618. www.galerieluxfer.cz

02.05.2017 - 11.06.2017

Kde: ve výstavní síni Muzea Boženy Němcové

10. BIENÁLE ATELIÉRŮ TEXTILNÍ TVORBY

Jubilejní 10. bienále ateliérů textilní tvorby. Je věnováno pracím studentů textilního ateliéru Katedry výtvarné východy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

02.05.2017 - 31.05.2017

Kde: v galerii Fortna SVČ Bájo

KVĚTY LÉTA

Eva a Jiří Skořepovi již několik let společně fotografují flóru v ratibořickém zámeckém parku. Po květech jara, fotografiích stromů a podzimní přírody přicházejí na řadu fotografie květů z letního období.

26.05.2017 - 18.05.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

SEAT SRAZ 2017

Sraz Seat Klubu ČR. Více na www.seat-mania.cz.

28.05.2017

18.00

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

CONCERT CAMERATA NOVA: SMYČCOVÝ ORCHESTR JESENÍK

V rámci 46. ročníku festivalu Camerata Nova Náchod vystoupí v maloskalickém kostele Smyčcový orchestr Jeseník s dirigentem Františkem Mechem. Jako sólisté zahrají Ivana Vondrušková - kontrabas, Daniel Both - viola, Filip Ondruch - violoncello a Anežka Konečná - housle.

31.05.2017

18.00

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

JIŽNÍ KOREA OČIMA PETRA VOLDÁNA

JIŽNÍ KOREA OČIMA PETRA VOLDÁNA

Druhá cestovatelská beseda s publicistou a dlouholetým rozhlasovým zahraničním zpravodajem Petrem Voldánem. Při besedě, spojené s promítáním epizod z oblíbeného televizního cyklu „Postřehy odjinud“, se dozvíte, proč Korejci jako jediní používají při stolování kovové hůlky, zavítáte do království bambusu a uslyšíte také, jaké jsou "české stopy" v Jižní Koreji a kde se v Soulu vzala replika pražské Staroměstské radnice. Petr Voldán, autor šesti televizních cestovatelských sérií, vám také přiblíží sportoviště Zimních olympijských her 2018, představí světový unikát „Babičky v neoprenu“ a v besedě vás zavede i do jihokorejských klášterů.

02.06.2017 - 30.07.2017

Kde: v galerii Luxfer

MATOUŠ LIPUS

Sochy a objekty Matouše Lipuse (*1987) formálně vycházejí z čistě klasického sochařství. Tyto nadčasové vizuální modely záměrně využívá a posouvá je do přítomnosti. Tradice formy i námětu je pro něj platformou k použití moderních materiálů. K tomuto historicky prověřenému tvarosloví přidává jemný humor a nadsázku, pramenící ze současného vnímání světa. S lehkostí propojuje „vysoké“ s „nízkým“ - neostýchá se inspirovat rustikálními motivy lidové tvořivosti a smísit je s ornamentální gotizující řezbou. Matouš Lipus je absolventem ateliéru sochařství na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. června 2017 od 19 hodin. Galerie je otevřená každý pátek od 16 do 19 hodin nebo po dohodě na tel. 606 678 679. Více informací na www.galerieluxfer.cz

02.06.2017

ZÁJEZD DO ZÁHÁNĚ

Společnost Boženy Němcové autobusový zájezd pořádá do polské Zaháně. Přihlášky se složením hotovosti se budou přijímat od 2. května 2017 v Regionálním informačním centru v České Skalici. Cena zájezdu pro členy SBN 350 Kč, pro nečleny 420 Kč.

02.06.2017

16.30

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

ZÁVĚREČNÝ KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ ČESKÁ SKALICE

Akce Základní umělecké školy Nové Město nad Metují, pobočky Česká Skalice.

03.06.2017

14.00

Kde: na louce u jezu ve Zlíči

HASIČEM SNADNO A RYCHLE

SDH Zlíč pořádá tradiční dětský den. Úkoly a ceny budou připraveny pro správné hasiče i jejich doprovod. Každé dítě dostane špekáček a limonádu zdarma.

04.06.2017

14.00 - 17.00

Kde: v SVČ Bájo

DEN DĚTÍ U PROTINOŽCŮ

Zveme malé i velké děti na pomyslný výlet na kontinent Austrálie a na Nový Zéland. Cesta k protinožcům přinese dětem bohaté zážitky, vlastnoručně zhotovené výrobky, dárek a také spoustu informací. Součástí oslavy Mezinárodního dne dětí bude i výstava dětských výtvarných prací ze soutěže „Poznáváme svět“ a vystoupení taneční skupiny Flex SVČ Bájo.

06.06.2017 - 09.06.2017

Kde: v areálu Barunčiny školy

BARUNČINA ŠKOLA ANEB KDYŽ CHODILA BOŽENA NĚMCOVÁ DO ŠKOLY

SVČ Bájo připravilo nejen pro školní výlety ukázku ze života žáků 19. století. Stylizované školní vyučování včetně hodiny zpěvu, češtiny, ale i dětských letních her, tanců a písniček předvádějí v areálu Barunčiny školy děti z dětského folklorního souboru Barunka a hudebních kroužků.

06.06.2017 - 30.06.2017

Kde: v galerii Fortna SVČ Bájo

FOTO 2017

Svá díla vystavuje fotograf Jiří Horák a Jana Zwikirschová, členka Fotoklubu při MKS v Červeném Kostelci.

06.06.2017

15.00 - 17.00

Kde: v městské knihovně

RADOVÁNKOVÁNÍ SE SPISOVATELKOU IVONOU BŘEZINOVOU

Na červnovém úterním Radovánkování přivítáme známou českou spisovatelku paní Ivonu Březinovou věnující se psaní knih pro děti a mládež. Značná část její tvorby je čtenářům v knihovně k dispozici. Paní Březinová získala řadu ocenění a nominací, za všechny uvádíme Zlatou stuhu, Cenu knihovníků, Cenu učitelů, Literu za knihu pro děti a mládež, Magnesiu Literu, dětští čtenáři ji pasovali na „rytíře Řádu krásného slova“. Zveme děti tentokrát v prodlouženém čase od 15 do 17 hodin na bezesporu zajímavé setkání se známou osobností.

06.06.2017 - 10.06.2017

Kde: v Babiččině údolí

ZA BABIČKOU BOŽENY NĚMCOVÉ DO RATIBOŘIC 2017

Postavy, důvěrně známé z knihy Babička spisovatelky Boženy Němcové, vás přivítají v místech, ve kterých se děj románu odehrává. Při návštěvě v zámku narazíte na namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte vznešenou paní kněžnu a její milou schovanku, komtesu Hortenzii. Ve mlýně vás budou vyhlížet veselý mlynář s panímámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy a říkadly. Na Starém bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a vnoučaty. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Vstupné na zámek dle ceníku vstupného, platného pro rok 2017. Vstup do Rudrova mlýna 40 Kč, senioři nad 65 let 35 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Od úterý do pátku pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky! Upozorňujeme na možnost předchozího objednání i pro jednotlivce na sobotu 10.6. V neděli 11.6. se program nekoná! Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hod), e-mail: info@zamekratiborice.cz. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice.

08.06.2017

17.00

Kde: na zahradě městské knihovny

SWING, FILM, MUZIKÁL a něco navíc…

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Nové Město nad Metují. Přijďte si poslechnout chytlavé swingové, muzikálové, filmové i populární melodie v podání mladého dechového orchestru pod vedením pana Tomáše Hvězdy. Koncert se uskuteční na zahradě Městské knihovny. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

09.06.2017

17.00

Kde: v kostele Církve československé husitské

NOC KOSTELŮ

Výstup na věž kostela. Nenechte si ujít mimořádné výhledy z dominanty našeho města.

09.06.2017

18.00 - 22.00

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Maloskalické ulici

NOC KOSTELŮ

Chrám bude otevřen pro volnou prohlídku případně modlitbu.

11.06.2017

13.00 - 17.00

Kde: ve Vile Čerych

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2017

Přijďte načerpat energii do rozkvetlé zahrady. Srdečně vás zveme na komentované prohlídky zahrady v každou celou hodinu (poslední v 16 hodin), k vyzkoušení různých her (kubb, kroket, pétanque, ruské kuželky, badminton…), k procházce obnoveným rozáriem. Občerstvení zajištěno.

16.06.2017 - 18.06.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

AGILITY SULTÁNCI

Agility Sultánci pořádají již 11.ročník dvoudenních jarních závodů a opět na břehu přehrady Rozkoš u České Skalice v areálu Autocampingu Rozkoš. Očekává se účast více jak stovky závodníků z Čech a Moravy. Vstup pro diváky zdarma. Parkování v areálu kempu 70 Kč. Více na www.sultanci.cz

16.06.2017 - 31.12.2017

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

VÝSTAVA VÝTVARNÉHO SPOLKU ATELIÉR: ABSTRAKCE

Srdečně zveme na vernisáž výstavy. Výstava bude umístěna v prostorách oddělení pro dospělé do prosince 2017. Vernisáž 16.6. v 17 hodin.

17.06.2017

9.00 - 17.00

Kde: ve Zlíči (v bývalé škole)

DEN OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ

Jedná se o další ročník výtvarného projektu, který bude probíhat v celém Královéhradeckém kraji. Veřejnosti budou zpřístupněny ateliéry a dílny výtvarníků či řemeslníků – malířů, fotografů, sochařů, řezbářů, keramiků a dalších umělců. Akce je pojata jako oslava výtvarného umění, hold výtvarnému talentu a řemeslné zručnosti. Lidé mohou navštěvovat nejen umělecké ateliéry a řemeslné dílny, ale také zahrady, dvorky, hospodářské usedlosti a jiné soukromé prostory umělců. Adresy zúčastněných výtvarníků budou k dispozici na internetových stránkách Impulsu Hradec Králové www.impulshk.cz. Smyslem projektu je umožnit milovníkům výtvarného umění nahlédnout do tvůrčího prostředí umělců a zprostředkovat vzájemná setkávání. Otevřené ateliéry by měly být skutečným výtvarným svátkem s přínosem pro návštěvníky i pro umělce. Jeden z otevřených ateliéru bude také ve Zlíči (v bývalé škole), kam vás srdečně zve Petr Vlček.

17.06.2017

13.00 - 17.00

Kde: v klubovně zahrádkářů v České Skalici

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELÁŘSKÉHO CENTRA

Modelářské centrum z.s. zve všechny zájemce o modelářský kroužek, rodiče, přátelé a příznivce železničního modelářství. V provozu bude modulová železnice, vystavené diorámata a další práce dětí včetně ocenění z modelářských soutěží. Uvidíte prezentaci činnosti programovacího kroužku, programování na platformě ARDUINO a kreslení technických výkresů pro CNC stroje. Přijímáme nové zájemce o modelářskou činnost, nejen chlapce i dívky, ale i dospělé modeláře. Vstupné dobrovolné.

18.06.2017 - 30.07.2017

Kde: v hlavní výstavní síni Muzea Boženy Němcové

SVĚTLO MANDAL A ŠATŮ INSPIROVANÝCH OBRAZY

Vernisáž 18. června 2017 v 10 hodin

20.06.2017 - 23.06.2017

13.00 - 15.00

Kde: ve Vile Čerych

Výstava ZVÍŘE

Ke zhlédnutí budou výtvarná díla žáků posledního ročníku Střední školy propagační tvorby a polygrafie z Velkého Poříčí.

21.06.2017

18.00

Kde: v oddělení pro dospělé městské knihovny

CANISTERAPIE ANEB TERAPIE POMOCÍ PSA

Ne nadarmo se říká, že nejlepším přítelem člověka je pes a že úsměv léčí! Pes je využíván jako společník pro podporu psychiky, motivace tělesné aktivity. Pro přenos energie a tepla pro uvolňování křečí a spasmů, pro činnosti vnitřních orgánů. Jemná a hrubá motorika pro rozvíjení hmatových vjemů a nenásilné pohybové činnosti i zlepšování psychické i tělesné zdatnosti atd., což ve zkratce znamená, že pes má značně pozitivní vliv na člověka. Chcete vědět, co všechno ještě může dokázat váš pes? Přijďte a uvidíte.

22.06.2017

16.00

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

NOTOVÁNÍ

Zveme vás na slavnostní závěrečné vystoupení absolventů letošních hudebních kurzů Střediska volného času Bájo Česká Skalice spojené s předáváním osvědčení.

23.06.2017

19.00

Kde: v kostele Církve československé husitské

KONCERT K 25. VÝROČÍ PĚNIC

Pěvecký sbor Pěnice ze České Skalice oslaví čtvrtstoletí slavnostním koncertem. Vstupné dobrovolné.

23.06.2017

18.00 - 21.00

Kde: v městské knihovně

RADOVÁNKOVÁNÍ PŘED PRÁZDNINAMI

Na posledním setkání v knihovně ve školním roce 2016/2017 přivítáme paní Janu Vernerovou s půvabnou knihou Smíškové a mladého muzikanta Tomáše Kaněru. Sejdeme se na zahradě knihovny (v případě nepříznivého počasí v dětském oddělení) a podvečer s hudbou a vyprávěním si zpestříme hrami, soutěžemi a letní hostinou. Prosíme, přineste si s sebou dostatek pití a něco na společný hodovní stůl. S přáním příjemných sluníčkových prázdnin se rozloučíme ve 21 hodin.

23.06.2017

17.00 - 20.00

Kde: ve Vile Čerych

Relaxační malování „RŮŽE ZROZENÍ“

Pravidelná dávka relaxace malováním s Danou Činčarovou, tentokrát na téma růže a zrození. Namalujeme si čtyři obrazy růží lásky, pro které má řečtina čtyři výrazy vystihující různé druhy lásky. Agape, storge, filia a eros. Které odstíny červené k těmto obrazům zvolit? To budeme společně objevovat a i samy sebe... Relaxační malování se suchým pastelem zvládne každý i bez výtvarných zkušeností. V případě zájmu si rezervujte místo na tel. 730 127 885. Kurzovné činí 350 Kč a výtvarné pomůcky 100 Kč, pokud nemáte vlastní.

24.06.2017

17.00

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

DEN OBČANŮ MĚSTA 2017

Zveme vás na slavnostní společenský podvečer. 3. ročníkem vás opět provede Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové. Vystupujícím hostem bude herec Jan Čenský. Vstupenky zdarma budou k vyzvednutí od 1. června 2017 v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka. Neváhejte, vstupenky jsou vždy rychle rozebrány. Těšíme se na vás.

05.07.2017

18.30 a 20.00

Kde: v Rudrově mlýně v Ratibořicích

JAK SE HOLKY UHLÍŘOVY V PEKLE NAPRAVILY

Pohádkové divadelní představení se bude konat v pohádkovém prostředí Rudrova mlýna. Představení je určeno především pro malé diváky a předchází mu krátká férie na téma „Divadlo je…“. Účinkuje Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov. Režie Rostislav Hejcman. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Vstupné 60 Kč, děti 40 Kč. Věnujte pozornost následujícím informacím. Představení se koná ve mlýnici, uvnitř Rudrova mlýna. Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 5.6.2017.

05.07.2017

Kde: v areálu ATC Rozkoš

SUMMER X FEST 2017

07.07.2017 - 09.07.2017

11.00 - až co budou síly stačit

Kde: u restaurace Tropical

TROPICKÁ CHARITATIVNÍ POUŤ 2017

TROPICKÁ CHARITATIVNÍ POUŤ 2017

Již 11. ročník! Celodenní odpočinkový program bude probíhat vždy od 11 hodin až do časných ranních hodin, co budou síly stačit. Akce je zastřešena, koná se za každého počasí. Program pro děti i dospělé po celé tři dny. V pátek zahrají kapely Lucie revival Morava, Debill Heads, Doctor P. P., Čí je to vina? Ozzy Osbourne revival, Comeback rock, Catska, Green Day revival. V sobotu budou hrát Divokej Bill revival, Heebie Jeebies, Wanastovi Vjecy revival, Jsem tam band, Manual rock, Ulrichovo náměstí, Něco chacha beat. Vystoupí zde také loutkové dvadlo Boďi z Jaroměře a večer vyvrcholí hasičskou vodní fontánou s ohňostrojem. V neděli u Tropicalu vystoupí kapela Kon&Takt, Dětský divadelní soubor Raraši z České Skalice s pohádkou Zlatá mlynářka a kouzelník Mr. Carlo. Chybět nebude hasičská pěna a vodní hasičské lochnesky. Dětský den, malování na obličeje, pouť s extrémními atrakcemi, vystoupení kouzelníků, vyhlídkové lety helikoptérou, barmanská a ohnivá show, letecká show, automobiloví veteráni, obří tříkolky. Celý víkend nebudou chybět denní a noční ohňostroje, divadla pro děti i dospělé. Přijďte si prostě jen odpočinout, pobavit a hlavně pomoct dobré věci. Dobrovolné vstupné bude věnováno Ústavu sociální péče v České Skalici a dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou.

15.07.2017

20.30

Kde: na zámku v Ratibořicích

VIII. RATIBOŘICKÉ NOCTURNO

Účinkuje Komorní smyčcový orchestr BONA NOTA z Pardubic. Umělecký vedoucí Daniel Chráska. Podmanivé kouzlo letního večera v zámeckém parku doplní líbezné melodie pozdně barokní a klasicistní hudby v dobové interpretaci. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstup pouze z parkoviště. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční ve vstupní hale zámku.

06.08.2017 - 01.10.2017

Kde: v hlavní výstavní síni Muzea Boženy Němcové

POEZIE NITĚ 2017

Vystavuje Sdružení textilních výtvarníků a Syndikát výtvarných umělců. Vernisáž 6. srpna 2017 v 10 hodin.

14.08.2017 - 01.10.2017

Kde: ve výstavní síni Na chodbě v Muzeu Boženy Němcové

JOSEF KNITL: KRAJINY, KVĚTINY A ZÁTIŠÍ

Tvorba místního výtvarníka.

19.08.2017

9.00 - 16.00

Kde: v Barunčině škole a v ulici Boženy Němcové

KRAMAŘENÍ

Tradiční jarmark s doprovodným kulturním programem pořádá Středisko volného času Bájo.

26.08.2017

20.00 - 23.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

HRADOZÁMECKÁ NOC 2017

Přijďte navštívit romantický Rudrův mlýn v Babiččině údolí, poprvé mimořádně ve večerních hodinách! Můžete si prohlédnout večerně osvětlené prostory mlýna, vyslechnout vystoupení Lidové muziky Šmikuranda a na zahradě vedle mlýna ochutnat něco z tradiční lidové kuchyně. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 40 Kč. Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu. V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

08.09.2017 - 10.09.2017

9.00 - 17.00

Kde: v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ

Tradiční výstava jiřinek s doprovodným kulturním programem. Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí. Objednávkový prodej hlíz. Občerstvení v muzejní kavárně.

08.09.2017 - 10.09.2017

9.00 - 17.00

Kde: v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI 2017

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ 2017

Tradiční výstava jiřinek s doprovodným kulturním programem. Tento projekt se uskuteční s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Výsadbu a řezané květy vystavují členové jiřinkářské společnosti Dagla z východních Čech, Exnarovo zahradnictví z Velkého Třebešova a Langrovo zahradnictví z Rájce-Jestřebí. Objednávkový prodej hlíz, občerstvení v muzejní kavárně. Doprovodný kulturní program.

10.09.2017

13.00 - 18.00

Kde: ve Vile Čerych

DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD 2017

15.09.2017 - 17.09.2017

Kde: v klubovně zahrádkářů v České Skalici

10. VÝSTAVA VLÁČKŮ

10. VÝSTAVA VLÁČKŮ

Jubilejní desátá výstava mašinek přinese nejedno překvapení. Uvidíte domácí modelová kolejiště s mezinárodní účastí modelářů, práce dětí z modelářského kroužku, pro nejmenší hrací stolky s vláčkodráhami, venku bude jezdit Zahradní železnice Zásmucka s parním provozem. Bohatý doprovodný program včetně živé hudby a občerstvení. Pořádá Modelářské centrum Česká Skalice za podpory města Česká Skalice a Královéhradeckého kraje. Otevřeno v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

16.09.2017

16.00 - 17.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017: PŘÍBĚH ZÁMKU A ZÁMEK PŘÍBĚHŮ

Prohlídky zámku s rozšířeným odborným výkladem zkušeného průvodce. Dvakrát v roce ožívají ve vyprávění během procházky zámkem málo známé během procházky zámkem málo známé, nebo zapomenuté děje, příběhy a osudy ze života majitelů zámku a jejich rodinných příslušníků. Délka prohlídky cca 120 minut. Kapacita prohlídky maximálně 25 osob. Vzhledem k časové a obsahové náročnosti prohlídek, prosíme, zvažte účast dětí do 12 let. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 130 Kč. Vstupenky je nutno rezervovat předem. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz

23.09.2017

9.00

Kde: v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Akce města Česká Skalice

01.10.2017

14.00

Kde: ve Vile Čerych

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY NA STROMECH

07.10.2017 - 08.10.2017

9.00 - 16.00

Kde: na zámku v Ratibořicích

PODZIM V RATIBOŘICÍCH 2017

V Ratibořicích vás na podzim okouzlí nejen pestrobarevný park. Půvabné jsou v této době rovněž zámecké interiéry, zaplněné nápaditou podzimní výzdobou a vůněmi právě sklizeného ovoce. Zároveň si v těchto dnech nenechte ujít návštěvu romantického prostředí běžně nepřístupných zámeckých sklepení, ve kterých naleznete další část bohaté podzimní výzdoby. Atmosféru knížecích štvanic a honů vám připomenou vystoupení Žesťového sdružení Náchod. Přijďte a sami objevíte, že nejpříjemnější je návštěva zámku na podzim! Po prohlídce se zkušeným průvodcem na vás bude čekat posezení v malé zámecké kavárně s nabídkou svařeného vína, kávy, populárních zákusků, kanapek, zvěřinové paštiky a zvěřinového guláše. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Vstupné dle ceníku vstupného platného pro rok 2017. Podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz.

13.10.2017

16.00

Kde: ve Vile Čerych

DÝŇOVÁNÍ PO ČESKU 2017

18.10.2017 - 24.10.2017

Kde: v hlavní výstavní síni Muzea Boženy Němcové

TEXTILNÍ ŘEMESLA ANEBO JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

18.–20. a 23.–24. října 2017 Program pro děti (na objednání), návštěvníci si mohou vyzkoušet některé z rukodělných textilních technik

21.10.2017

14.00

Kde: ve Vile Čerych

SLAVNOST STROMŮ 2017

28.10.2017

10.00

Kde: u pomníku legionářů na třídě T. G. Masaryka

PIETNÍ AKT

Zástupci městského úřadu a spolků položí květiny u příležitosti 99. výročí vzniku samostatné československé republiky (28. října 1918).

17.11.2017

15.00

Kde: na Husově náměstí

SETKÁNÍ U KAŠNY

Město Česká Skalice vás zve na tradiční setkání u kašny při příležitosti 28. výročí listopadových událostí v roce 1989.

19.11.2017

17.00

Kde: v českoskalické sokolovně

PODZIMNÍ KONCERT

Novoměstská filharmonie a Chrudimská komorní filharmonie.

02.12.2017

9.00 - 17.00

Kde: ve Vile Čerych

VÁNOČNÍ TRHY A MIKULÁŠ

03.12.2017

19.30

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

ADVENTNÍ KONCERT 2017

Podrobnosti včas zveřejníme

07.12.2017 - 09.12.2017

9.00 - 16.00

Kde: v kuželníku u Panského hostince

ADVENT V RATIBOŘICÍCH VE STAROČESKÉM HÁVU 2017

07.12.2017 - 10.12.2017

9.00 - 16.00

Kde: v Babiččině údolí

KNÍŽECÍ VÁNOCE NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH & ADVENT V BABIČČINĚ ÚDOLÍ 2017

Při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených zámeckých interiérů vás seznámíme s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století. Ve vstupní hale bude pro vás připraveno posezení v zámecké kavárně. V Rudrově mlýně v Babiččině údolí vás obdobím Adventu a Vánoc na českém venkově provedou členové folklorního souboru Barunka. V budově vodního mandlu v sousedství mlýna se bude, jako každý rok, konat malý adventní trh, kde můžete zároveň posedět v hospůdce s tradičním sortimentem občerstvení. Na závěr můžete nahlédnout do „štědrovečerně“ vyzdobené Babiččiny světničky na Starém bělidle. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice ve spolupráci s Folklorním souborem Barunka z České Skalice. Vstupné na zámek 70 Kč, senioři nad 65 let 50 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Vstupné do Rudrova mlýna 40 Kč, senioři nad 65 let 35 Kč, děti nad 6 let, studenti a ZTP 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč. Děti do 6 let ve skupinách (MŠ) 20 Kč. Děti do 6 let v doprovodu rodičů zdarma. Ve čtvrtek a v pátek pouze pro předem rezervované a objednané prohlídky! Doporučujeme předchozí rezervaci i na sobotu a neděli pro jednotlivce! Rezervace prohlídek pro skupiny i jednotlivce a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin), e-mail: info@zamekratiborice.cz.

09.12.2017

17.00

Kde: na zámku Ratibořice

ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU 2017

Účinkuje Pěvecké sdružení Cantus Jaroměř, sbormistr Pavel Smékal. V programu vánočního koncertu zazní tradiční i málo známé melodie českých i evropských Vánoc. Pořádá Správa NKP SZ Ratibořice. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru v České Skalici od 13.11.2017.


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...