Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Odpadové hospodářství


Referát odpadového hospodářství 

kontakt:
Alena Velecká
telefon: 491 490 065
e-mail: odpady@ceskaskalice.cz

Zajišťuje a provádí:

 • vedení evidence přihlášených popelnic
 • vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu
 • kontrola placení poplatků za směsný komunální odpad
 • příjem přihlášek na svoz komunálního odpadu od fyzických a právnických osob
 • evidenci změn přihlášek
 • prodej svozových známek a plastových pytlů na komunální odpad
 • kontrolu svozů, kontejnerů na pevných stanovištích, svoz nebezpečného odpadu apod.
 • vypracování svozového kalendáře na příslušný rok
 • vedení průběžné (měsíční) evidence o odpadech
 • zpracování a podání roční zprávy o likvidaci odpadu na příslušný odbor životního prostředí
 • vybírání poplatků za svoz biomasy
 • prodej vaků na sběr biomasy
 • evidence smluv na sběr biomasy
 • vyřizování povolení kácení

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze