Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Činnost a personální obsazeníOdbor výstavby a životního prostředí

Činnost odboru

Přenesená působnost

Odbor zajišťuje výkon působnosti stavebního úřadu pro Českou Skalici a tyto obce:

Česká Skalice katastrální území: Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice u České Skalice, Spyta, Zájezd u České Skalice, Zlíč
Brzice katastrální území: Brzice, Harcov, Proruby
Hořičky katastrální území: Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí
Chvalkovice v Čechách katastrální území: Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u Chvalkovic, Miskolezy, Střeziměřice, Velká Bukovina u Chvalkovic
Lhota pod Hořičkami katastrální území: Lhota pod Hořičkami, Světlá u Hořiček, Újezdec u Hořiček
Litoboř katastrální území: Litoboř
Mezilečí  katastrální území: Mezilečí, Posadov
Říkov katastrální území: Říkov
Velká Jesenice katastrální území: Velká Jesenice, Veselice nad Metují, Volovka
Velký Třebešov katastrální území: Velký Třebešov
Vestec u Hořiček katastrální území: Vestec u Hoříček
Žernov u České Skalice katastrální území: Žernov u České Skalice

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje výpis z Katastru nemovitostí a snímky z Katastru nemovitostí pro digitalizovaná území - Czech POINT

Formuláře a dokumenty ke stažení

1. Předmět jednotlivých dokumentací dle požadavků stavebního zákona (tj. rozsah a obsah + náležitosti stavebního deníku)
Jednoduchý záznam o stavbě formát XPS, 139,87 KB
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě formát XPS, 179,24 KB
Náležitosti dokumentace bouracích prací formát XPS, 194,87 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení formát XPS, 254,28 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát XPS, 202,33 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území formát XPS, 195,88 KB
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby formát XPS, 172,43 KB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy formát XPS, 338,11 KB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby formát XPS, 337,72 KB
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení formát XPS, 344,98 KB
Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) formát XPS, 156,03 KB
   
2. Žádosti - stavební zákon
P1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby formát XPS, 229,66 KB
P2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území formát XPS, 258,50 KB
P3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát XPS, 310,26 KB
P4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků formát XPS, 204,17 KB
P5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu formát XPS, 189,09 KB
P6 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení formát XPS, 219,48 KB
P7 žádost o územní souhlas formát XPS, 200,42 KB
P8 ohlášení stavby formát XPS, 252,82 KB
P9 žádost o stavební povolení formát XPS, 202,81 KB
P10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora formát XPS, 199,77 KB
P11 oznámení o užívání stavby formát XPS, 297,75 KB
P12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu formát XPS, 297,46 KB
P13 žádost o povolení předčasného užívání stavby formát XPS, 302,75 KB
P14 oznámení změny v užívání stavby formát XPS, 192,6 KB
P15 ohlášení odstranění formát XPS, 249,9 KB
p16 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona) formát XPS, 319,76 KB
p17 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona formát XPS, 297,46 KB
p18 žádost dodatečné povolení stavby formát XPS, 286,63 KB
p19 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona formát XPS, 265,26 KB
p20 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu formát XPS, 264,46 KB
p21 žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona (tj. po vydání územního rozhodnutí pro speciální stavby) formát XPS, 261,32 KB
p22 žádost o územně plánovací informaci (pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu) formát XPS, 268,88 KB
   
3. Žádosti místní komunikace (silniční hospodářství)
k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu) formát XPS, 377,11 KB
k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace formát XPS, 396,93 KB
k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další formát XPS, 400,02 KB
k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce formát XPS, 383,04 KB
k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek formát XPS, 376,76 KB
   
4. Žádosti ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les formát doc, 54,50 KB
   
6. Odpadové hospodářství
Smlouva o úhradě při nakládání s komunálním odpadem - OBČAN formát doc, 62,5 KB
Smlouva o úhradě při nakládání s komunálním odpadem - PODNIKATEL  formát doc, 62,5 KB
Dohoda o ukončení smlouvy o úhradě při nakládání s komunálním odpadem - OBČAN  formát doc, 37,5 KB
Dohoda o ukončení smlouvy o úhradě při nakládání s komunálním odpadem - PODNIKATEL  formát doc, 37,5 KB

poznámka: formát XPS je formát dokumentů založený na XML, podobný formátu PDF. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil.

 

 Personální obsazení

vedoucí odboru: Ing. Magda Zákravská
telefon: 491 490 064
e-mail: stavebni@ceskaskalice.cz
   
zástupce vedoucí: Martin Řehák
telefon: 491 490 062
e-mail: stavebni2@ceskaskalice.cz
   
referent odboru: Bc. Monika Koubková
telefon: 491 490 061
e-mail: stavebni4@ceskaskalice.cz
   
referent odboru: Ing. Lenka Balcarová  
telefon: 491 490 063
e-mail: stavebni5@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Monika Bartáková
telefon: 491 490 066
e-mail: stavebni6@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru (odpady, kácení): Alena Velecká
telefon: 491 490 065
e-mail: odpady@ceskaskalice.cz

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání

Načítám...