Cesta: Městský úřad / Odbor výstavby a životního prostředí / Činnost a personální obsazeníOdbor výstavby a životního prostředí

FORMULÁŘE

Činnost odboru

Přenesená působnost

Odbor zajišťuje výkon působnosti stavebního úřadu pro Českou Skalici a tyto obce:

Česká Skalice katastrální území: Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice u České Skalice, Spyta, Zájezd u České Skalice, Zlíč
Brzice katastrální území: Brzice, Harcov, Proruby
Hořičky katastrální území: Hořičky, Chlístov u Hořiček, Křižanov u Mezilečí
Chvalkovice v Čechách katastrální území: Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u Chvalkovic, Miskolezy, Střeziměřice, Velká Bukovina u Chvalkovic
Lhota pod Hořičkami katastrální území: Lhota pod Hořičkami, Světlá u Hořiček, Újezdec u Hořiček
Litoboř katastrální území: Litoboř
Mezilečí  katastrální území: Mezilečí, Posadov
Říkov katastrální území: Říkov
Velká Jesenice katastrální území: Velká Jesenice, Veselice nad Metují, Volovka
Velký Třebešov katastrální území: Velký Třebešov
Vestec u Hořiček katastrální území: Vestec u Hoříček
Žernov u České Skalice katastrální území: Žernov u České Skalice

Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje výpis z Katastru nemovitostí a snímky z Katastru nemovitostí pro digitalizovaná území - Czech POINT

Formuláře a dokumenty ke stažení

1. Předmět jednotlivých dokumentací dle požadavků stavebního zákona (tj. rozsah a obsah + náležitosti stavebního deníku)

Vyhláška 499/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

formát PDF, 1 MB
   
2. Žádosti - stavební zákon
P1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby formát PDF, 295,57 KB
P2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území formát PDF, 292,7 KB
P3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát PDF, 377,74 KB
P4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků formát DOC, 33,17 KB
P5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu formát DOC, 32,77 KB
P6 žádost o vydání společného povolení formát PDF, 364,72 KB
P7 oznámení záměru formát PDF, 283,11 KB
P8 ohlášení stavby formát DOC, 33,93 KB
P9 žádost o stavební povolení formát DOC, 33,73 KB
P10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora formát DOC, 34,01 KB
P12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu formát DOC, 34,21 KB
P13 žádost o povolení předčasného užívání stavby formát DOC, 34,57 KB
P14 oznámení změny v užívání stavby formát DOC, 33,3 KB
P15 ohlášení odstranění formát DOC, 34,58 KB
P15x žádost o povolení odstranění formát DOC, 24,52 KB
P16 ohlášení společného záměru formát PDF, 297,92 KB
p16 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona) formát PDF, 297,92 KB
p17 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona formát XPS, 297,46 KB
p18 žádost dodatečné povolení stavby formát XPS, 286,63 KB
p19 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona formát XPS, 265,26 KB
p20 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu formát XPS, 264,46 KB
p21 žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona (tj. po vydání územního rozhodnutí pro speciální stavby) formát XPS, 261,32 KB
p22 žádost o územně plánovací informaci (pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu) formát XPS, 268,88 KB
p23 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona formát PDF, 106,96 KB
p24 žádost o povolení zkušebního provozu stavby formát DOC, 34,31 KB
p25 žádost o změnu stavby před jejím dokončením (jen pro ty, kde bylo vydáno stavební povolení) formát PDF, 82,91 KB
p26 oznámení o dokončení stavby a žádost o zápis do RUIAN formát DOC, 33,96 KB
p27 doplnění dokladů - průvodní dopis formát DOC, 19,17 KB
   
3. Žádosti místní komunikace (silniční hospodářství)
k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu) formát XPS, 377,11 KB
k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace formát XPS, 396,93 KB
k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další formát XPS, 400,02 KB
k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce formát XPS, 383,04 KB
k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek formát XPS, 376,76 KB
   
4. Žádosti ochrana přírody a krajiny
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les formát doc, 54,50 KB
   
6. Odpadové hospodářství
Formuláře pro odpadové hospodářství jsou na zvláštní stránce  

poznámka: formát dokumentů XPS je založený na XML, podobný formátu PDF. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil.

 

 Personální obsazení

vedoucí odboru: Ing. Magda Zákravská
telefon: 491 490 064
e-mail: stavebni@ceskaskalice.cz
   
zástupce vedoucí: Martin Řehák
telefon: 491 490 062
e-mail: stavebni2@ceskaskalice.cz
   
referent odboru: Bc. Monika Koubková
telefon: 491 490 061
e-mail: stavebni4@ceskaskalice.cz
   
referent odboru: Ing. Lenka Balcarová  
telefon: 491 490 063
e-mail: stavebni5@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Monika Bartáková
telefon: 491 490 066
e-mail: stavebni6@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru (odpady, kácení): Alena Velecká
telefon: 491 490 065
e-mail: odpady@ceskaskalice.cz

 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání