Cesta: Aktuality / Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici ODBORNÝ REFERENT – EUROMANAŽER


Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici ODBORNÝ REFERENT – EUROMANAŽER

Výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici ODBORNÝ REFERENT – EUROMANAŽERMěsto Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na neúřednickou pracovní pozici ODBORNÝ REFERENT – EUROMANAŽER

Předpoklady pro výkon činnosti odborného referenta - euromanažera:

• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

• praxe v oboru výhodou

• znalost zákona o obcích č. 128/2000 Sb., zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

• řidičský průkaz skupiny B

• uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)

• pečlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti


 

Nabízíme:

• nástup do pracovního poměru od 1. července 2018 nebo dříve

• platové zařazení minimálně 8. platová třída při nástupu

• pracovní úvazek na dobu určitou, předpoklad do 31. srpna 2019

 

Hlavní pracovní náplň:

• kompletní administrace výběrových řízení na dodávky, služby a stavební práce

• správa profilu zadavatele a elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek

• monitoring dotačních příležitostí v návaznosti na akční plány, strategický plán města Česká Skalice a schválený rozpočet

• správa projektů podpořených dotací dle požadavků dotačních titulů

• poskytování součinnosti kontrolním orgánům při kontrolách poskytovatelů dotací

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

• písemná přihláška splňující výše uvedené požadavky a obsahující

- jméno, příjmení

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- místo trvalého pobytu

- e-mail a telefonní číslo

- datum vyhotovení s osobním podpisem

• profesní strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

• kopii dokumentu s nejvyšším dosaženým vzděláním

Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpozději do pondělí 23. 4. 2018 do 17 hodin na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. Obálku označte „Výběrové řízení – ODBORNÝ REFERENT – EUROMANAŽER - neotvírat“.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro posouzení uchazeče a administraci výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály skartovány (nebudou vraceny).

Termín a čas výběrového řízení bude telefonicky sdělen všem uchazečům, kteří budou splňovat podmínky pro výběrové řízení a postoupí k osobnímu pohovoru, který se bude konat 25. 4. 2018. V případě velkého zájmu o nabízenou pracovní pozici si zadavatel vyhrazuje právo provést předkolo výběrového řízení bez účasti uchazečů.

Bližší informace podá vedoucí odboru investic a správy majetku, telefon 721 561 577.


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání