Cesta: Aktuality / Jak se žije v našem městě? Jak by měla Česká Skalice vypadat za 15 let?


Jak se žije v našem městě? Jak by měla Česká Skalice vypadat za 15 let?

Vyjádřete svá přání a potřeby! České Skalice plánuje svoji budoucnost!

Naše město začíná zpracovávat svůj Strategický plán rozvoje. Tento plán bude důležitým podkladem pro zastupitele při rozhodování o konkrétních investičních akcích, rozvoji služeb pro občany, uživatele i návštěvníky města. Strategický plán nám má ukázat krátkodobé cíle a priority i dlouhodobé směřování rozvoje města.

Plán se bude týkat všech oblastí života – zaměstnanosti, podnikání, obchodu, služeb vč. zdravotnických a sociálních, bydlení, vzhledu a čistoty města, volného času, sportu, kultury, vzdělávání, infrastruktury, dopravy, turistického ruchu, ochrany životního prostředí, bezpečnosti i řízení města.

Dobrý strategický plán není záležitostí jenom odborníků, ale zpracovává se spolu s občany, podnikateli, neziskovými organizacemi, významnými partnery ve městě, okolními obcemi ad.

Rádi bychom proto znali vaše názory - čeho si v České Skalici a okolí nejvíce vážíte, co vám naopak vadí, co byste chtěli změnit a co ve městě či jeho okolí postrádáte.

Připravujeme proto pro vás dotazník, ve kterém budete moci navrhnout potřebné změny ve městě a vyjádřit své představy o dalším rozvoji České Skalice. Dotazník dostanou všechny domácnosti do schránek v polovině září a bude také uveřejněn na webové stránce města http://www.ceskaskalice.cz/

Kromě jiného plán napomůže získávání finančních prostředků z EU pro rozvoj města v novém programovém období EU 2014 - 2020.

Proces zpracování Strategického plánu bude řídit komise jmenovaná radou a Řídící skupina složená ze zástupců města, městských organizací, podnikatelů, zájmových sdružení a dalších. K jednotlivým oblastem života a rozvoje města budou ustanoveny pracovní skupiny.

Sledujte prosím informace o zpracování Strategického plánu rozvoje města Česká Skalice na webové stránce města a v Českoskalickém zpravodaji. Budeme Vás postupně informovat, jak zpracování plánu probíhá a jak se můžete zapojit i vy.

V případě zájmu o podrobnější informace o tvorbě Strategického plánu se prosím obracejte na koordinátora Strategického plánu pana Jiřího Kmoníčka, tel.: 607 966 379, e-mail: strategie@ceskaskalice.cz

Bude záležet na nás všech, zda Česká Skalice bude v roce 2030 známým, přitažlivým městem s vysokou životní úrovní, kde touží bydlet mladé rodiny a kam se sjíždějí návštěvníci z celé České republiky i ze zahraničí nebo zda bude malým zapomenutým městem.

Těšíme se na spolupráci při rozvoji našeho města!

Tomáš Hubka, starosta města Česká Skalice

Foto Jan HolýJazykové verze


Vyhledávání