Cesta: Aktuality / Aktuální informace k rekonstrukci Bílého mostu v Babiččině údolí


Aktuální informace k rekonstrukci Bílého mostu v Babiččině údolí

Často se ptáte, jak to vypadá se zavřeným Bílým mostem. Ten měl být zrekonstruován v průběhu letošního roku, jenže se situace hodně zkomplikovala.

Stavba mostu stojí z větší části v katastru městyse Žernov a je majetkem státního podniku Lesy České republiky, který je investorem obnovy. Katastrální území města Česká Skalice končí těsně před mostem, takže se k nám informace dostávají jen zprostředkovaně. Stavba se letos skutečně rozběhla, ale v současné době stojí. Stavbaři totiž odkryly pilíře mostu a zjistili, že jsou ve stavu, který nepředpokládali. Musel se udělat nový projekt. Protože se tím hodnota investice výrazně změní, musel investor vypsat novou soutěž na dodavatele stavby. Takže celý proces začal prakticky od nuly.

Libor Mojžíš, starosta Žernova na náš dotaz odpověděl: „Projektant pracuje na novém projektu. My jsme byli požádáni o prodloužení úpravy dopravního značení v okolí mostu až do června 2018.“ Lesy České republiky nám sdělili toto: „Akce bude pokračovat od konce roku 2017, předpokládaným ale velmi předběžným termínem dokončení je červenec 2018.“

Město Česká Skalice prostřednictvím odboru investic a správy majetku vyzvalo Lesy ČR, aby místo Bílého mostu zde vznikla dočasná lávka, která by umožnila překonání řeky alespoň chodcům a cyklistům. Řeka Úpa se v současné době u Bílého mostu nedá překonat suchou nohou.

Pro úplnost dodejme, že na vzniklou situaci velice pružně zareagoval Klub českých turistů, který přeznačil trasy procházející Bílým mostem a náhradní trasy vede cestami přes lávku na Pohodlí.

Text a foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...